Bygge- og anlægsaffald

Som ejer af affald har du pligt til at sørge for sorteringen. Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald skal sorteres før bortskaffelse med henblik på at kunne genanvende mest muligt.

Det er dit ansvar at sortere og håndtere bygge- og anlægsaffald korrekt

Renoveringer og nedrivninger af bygninger skaber store mængder bygge- og anlægsaffald. Det er dit ansvar som bygherre, at bygge- og anlægsaffaldet bliver sorteret og håndteret korrekt. Før du går i gang med arbejdet, skal du screene, om affaldet kan indeholde farlige stoffer, som kræver særlig opmærksomhed.

Anmeld dit bygge- og anlægsaffald til kommunen

Indeholder dit bygge- og anlægsaffald farlige stoffer og/eller frembringer projektet mere end 1 ton affald, skal du anmelde dit bygge- og anlægsaffald affald til kommunen. Anmeldelsen skal ske mindst 14 dage før, du går i gang med arbejdet.

Regulativ for erhvervsaffald

Brøndby Kommune følger de retningslinjer, som er beskrevet i kommunens Regulativ for erhvervsaffald og i det fælles forvaltningsgrundlag som de sjællandske kommuner har udarbejdet, når vi behandler bygge- og anlægsaffald.

Kontakt kommunen, hvis du har spørgsmål

Hvis du er i tvivl om noget vedrørende screening, sortering, håndtering eller anmeldelse af bygge- og anlægsaffald, er du velkommen til at kontakte kommunen.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 12. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune