Bygge- og anlægsaffald

Som ejer af affald har du pligt til at sørge for sorteringen. Bygge-, anlægs- og nedrivningsaffald skal sorteres før bortskaffelse med henblik på at kunne genanvende mest muligt.