Vejforhold og parkering

Vil du etablere parkeringspladser, eller lave ny indkørsel?

Parkeringsnorm ved byggeri

For at sikre en ensartethed i kravene til antallet af parkeringspladser i lokalplaner har Kommunalbestyrelsen vedtaget en generel norm for, hvor mange parkeringspladser, der skal være til boliger og virksomheder.

Det er dermed klart for nye investorer, virksomheder og borgere, hvor mange parkeringspladser kommunen som udgangspunkt vil kræve i forbindelse med et nyt projekt om boliger og erhverv.

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

trafik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 24. maj 2022
Skrevet af Brøndby Kommune