Adgang til din ejendom

Skal du have ny garage eller indkørsel? Så skal fortovet måske ændres. For at bilen kan køre over fortovet, uden at skade fliserne eller bilen, laves en overkørsel. Der må være én overkørsel til en matrikel og du skal søge for at anlægge, ændre eller sløjfe en overkørsel.

Hvad er en overkørsel?

Din indkørsel ligger inde på matriklen, men for at køre ind, skal du over fortovet, i det, der kaldes en overkørsel. En overkørsel gør det lettere at køre over fortov og cykelsti, for at komme ind eller ud fra grunden, men den er også med til at beskytte fortovet mod skader. Du skal søge om at anlægge en overkørsel og du skal selv betale anlægsomkostningerne.

Ønske om ny adgang eller flytte eksisterende adgang til din ejendom

Hvis du ønsker din ejendoms nuværende adgangsvej udvidet, flyttet eller nedlagt med udmunding til en offentlig vej eller en private fællesveje skal du rette henvendelse til kommunens vejmyndighed.

Som ansøger skal du være opmærksom på:

 • at Brøndby Kommune normalt kun giver tilladelse til 1 adgang pr. ejendom.
 • at adgangsvejen udføreres af en professionel

Søg tilladelse

Send en mail til vejmyndigheden på Trafik@brondby.dk med følgende oplysninger:

 • Adresse/matrikel: På hvilken ejendom ønsker du at etablere, flytte eller nedlægge en adgang
 • Placering: Hvor på ejendommen ønsker du at etablere, flytte eller nedlægge adgangsvejen. Vis det gerne på et kort i mail til vejmyndigheden.
 • Størrelse: Hvor bred ønskes adgangen anlagt målt i skel. En adgang til 1 bil er normalt 3 meter, og til 2 biler normalt 5 meter.
 • Fuldmagt: Hvis ansøger ikke er grundejer af ejendomme skal du kunne fremlægge en fuldmagt herfra.

Hvorfor skal jeg søge?

Du skal søge fordi, det er bestemt ved Lov om offentlige veje m.v. §49 at adgangsforhold skal godkendes af vejmyndigheden. Loven skal blandt andet medvirke til ”at fremme trafiksikkerheden og trafikafviklingen gennem en sammenhængende vejplanlægning og tidssvarende vejanlæg.” 

For private fællesveje gælder Lov om private fællesveje §62

Frist og sagsbehandling
Send din ansøgning til os senest 6 uger før, du vil ændre en adgang/overkørsel. Vi behandler normalt ansøgninger indenfor 4 uger. Vi vurderer ansøgningerne ud fra følgende parametre:

 • Trafikale forhold
 • Trafiksikkerhedsmæssige forhold
 • Fremtidsplaner
 • afvandingsforhold
 • Lokalplaner, eventuelle deklarationer mv.

Når vejmyndigheden har behandlet din ansøgning vil du modtage et brev herom, hvori vejmyndighedens forsætninger og rammer for udførslen fremgår.

Hav altid en kopi af tilladelsen og eventuelle bilag, som du kan fremvise ved et eventuelt tilsyn. 

Afmærkning

Afmærkning af arbejder til adgangsvejen  skal ske efter gældende regler.

Type af adgange

Her kan du finde typerne af overkørsel til parcelhusgrunde
 • Overkørsel på tværs af fortov med indskæring i fliser
 • Overkørsel på tværs af fortov
 • Overkørsel på tværs af fortov med revir
 • Overkørsel på tværs af fortov, hvor afstanden til naboens overkørsel er mindre end 3m
 • Nedlæggelse af eksisterende overkørsel på tvær af fortov
 • Overkørsel på tværs af fortov og cykelsti
 • Overkørsel på tværs af fortov og cykelsti, hvor afstanden til naboens overkørsel er mindre end 3m
 • Nedlæggelse af eksisterende overkørsel på tvær af fortov og cykelsti
 • Overkørsel på tværs af rabatareal
Her kan du finde typerne af overkørsler til sideveje og virksomheder (erhverv)
 • Overkørsel på tværs af fortov
 • Overkørsel på tværs af fortov med revir
 • Overkørsel på tværs af fortov, hvor afstanden til naboens overkørsel er mindre end 3m
 • Overkørsel på tværs af fortov og cykelsti
 • Overkørsel på tværs af fortov og cykelsti, hvor afstanden til naboens overkørsel er mindre end 3m
 • Overkørsel på tværs af rabatareal
 • Nedlæggelse af eksisterende overkørsel

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

trafik@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 23. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune