Befolkningsprognose

Brøndby Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose, som er med til at skabe et overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætningen i kommunens befolkning.