Regnskab 2020

Her kan du læse om Brøndby Kommunes regnskab for 2020, herunder årsrapport 2020.

Her kan du læse om Brøndby Kommunes regnskab for 2020, herunder Årsrapport 2020.

I regnskabet kan du få et indblik i kommunens økonomiske situation ved udgangen af regnskabsåret.

Introduktion til Regnskab 2020

Læs regnskabet 2020

Vi har inddelt regnskabet i følgende områder:

Årsrapport
Autoriserede oversigter
Bemærkninger

Årsrapport

Årsrapporten giver et overblik over årets vigtigste begivenheder samt et fornødent indblik i kommunens økonomi. Rapporten kan læses som ét sammenhængende dokument.

Autoriserede oversigter

Dette er fortrinsvis en samling af tabeller og talopstillinger af mere teknisk karakter. De er medtaget dels for at uddybe visse sider af kommunens økonomi, og dels for at sikre at regnskabet indeholder alle oplysninger, der er krav om i lovgivningen.

Se en samling af alle autoriserede oversigter til regnskab 2020

Bemærkninger

Regnskabsbemærkningerne er opdelt efter politisk udvalg, politikområde og budgetområde - og er dermed genkendelige i forhold til budgetbemærkningerne. På de finansielle konti (specielle bemærkninger) er inddelingen dog fortsat på funktioner grundet lovkrav herom.

Drift

 Anlæg

 

Sidst opdateret den 18. august 2021
Skrevet af Brøndby Kommune