Regnskab 2019

Her kan du læse om Brøndby Kommunes regnskab for 2019, herunder årsrapport 2019.

Her kan du læse om Brøndby Kommunes regnskab for 2019, herunder Årsrapport 2019.

I regnskabet kan du få et indblik i kommunens økonomiske situation ved udgangen af regnskabsåret.

Introduktion til Regnskab 2019

Læs regnskabet 2019

Vi har inddelt regnskabet i følgende områder:

  • Årsrapport
  • Autoriserede oversigter
  • Bemærkninger

Årsrapport

Årsrapporten giver et overblik over årets vigtigste begivenheder samt et fornødent indblik i kommunens økonomi. Rapporten kan læses som ét sammenhængende dokument.

Autoriserede oversigter

Dette er fortrinsvis en samling af tabeller og talopstillinger af mere teknisk karakter. De er medtaget dels for at uddybe visse sider af kommunens økonomi, og dels for at sikre at regnskabet indeholder alle oplysninger, der er krav om i lovgivningen.

Se en samling af alle autoriserede oversigter til regnskab 2019

Bemærkninger

Regnskabsbemærkningerne er opdelt efter politisk udvalg, politikområde og budgetområde - og er dermed genkendelige i forhold til budgetbemærkningerne. På de finansielle konti (specielle bemærkninger) er inddelingen dog fortsat på funktioner grundet lovkrav herom.

Drift

 Anlæg

Se alle regnskabsbemærkninger (link)

Se beskrivelser af de enkelte politiske områder (link)

 

Sidst opdateret den 17. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune