Huslejenævn

Huslejenævnet er ikke en del af Brøndby Kommunes virksomhed, men er et uvildigt tvistenævn, der neutralt behandler og træffer afgørelser om uenigheder mellem lejer og udlejer.