Udvalg, råd og nævn

I Brøndby Kommune er nedsat en række udvalg, råd, nævn m.v., som har til formål at byde ind, når der skal træffes beslutninger omkring livet i Brøndby Kommune.