Oversigt over alle udvalg, råd og nævn

På denne side får du en oversigt over de råd og nævn m.v., som kommunalbestyrelsen har udpeget medlemmer til.

Når du klikker på et udvalg, råd eller nævn i listen, kan du se, hvem der er medlem af det.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 28. marts 2022
Skrevet af Brøndby Kommune