Oversigt over personer i udvalg, råd og nævn

På denne side får du en oversigt over de personer, som kommunalbestyrelsen har udpeget til forskellige råd og nævn m.v. i kommunen.