Kræver dit byggeri eller projekt en tilladelse?

Telte og transportable konstruktioner

Telte og transportable konstruktioner er f.eks. tribuner, scener eller store telte til private fester, firmafester, byfester, festivaler, loppemarkeder, koncerter, sportsstævner, dyrskue, cirkus mv.

Hvis et telt eller en konstruktion er omfattet af byggeloven, er der krav om byggetilladelse eller certificering, inden telt eller konstruktion må stilles op. Som ejer/ansvarlig kan du selv vælge, om du vil søge byggetilladelse eller certificering.

Ved større arrangementer skal Teknisk Forvaltning kontaktes for godkendelse og syn af brandsikkerheden, i samarbejde med Hovedstadens Beredskab.

Hvad er forskellen på certificering og byggetilladelse?

  • Et certificeret telt kan opstilles uden, at kommunen skal give byggetilladelse. Du skal dog stadig orientere kommunen forud for arrangementet og fremsende certifikatet og inspektionsrapporten, samt en beskrivelse af arrangementet. Ansøgningen skal fremsendes mindst 4 uger før opstilling. Opstilling af forsamlingstelte og lignende til flere end 150 personer skal dog altid anmeldes til Beredskabet.

  • For et ikke-certificeret telt gælder det, at der altid skal indhentes en byggetilladelse, hver gang teltet opstilles.

Hvad kræver certificering eller byggetilladelse?

  • Telt i mere end 1 etage
  • Telt til privat brug til flere end 150 personer
  • Telt der er større end 50 m² og som ikke er til privat brug

Hvad kræver byggetilladelse?

  • Telt eller transportabel konstruktion, som opstilles det samme sted mere end 6 uger af gangen. Dette gælder også, selvom teltet eller konstruktionen er certificeret.

Hvad må opstilles uden certificering eller byggetilladelse?

  • Telt til privat brug til mindre end 150 personer
  • Telt der er mindre end 50 m² og som er til privat brug

Hvad skal en byggeansøgning indeholde?

Tegninger, der viser teltet og/eller konstruktionens:

  • Omfang og placering
  • Indretning og flugtveje

Materiale, der dokumenterer, at teltet og/eller konstruktionen er:

Søg byggetilladelse

Byggetilladelse skal søges via selvbetjeningsløsningen www.bygogmiljo.dk

Faste konstruktioner
 Hvis du f.eks. vil bygge en tribune, støttemur, regnvandsbassin, vindmølle uden for landzone mv., skal du ansøge om nybygning af andre konstruktioner her.

Transportable konstruktioner, som ikke er certificerede
 Hvis du vil opstille midlertidige konstruktioner, som fx telte, scener, tribuner, portaler, gangbroer mv., skal du ansøge her.

Transportable konstruktioner til overnatning
 Hvis du vil opstille mindre konstruktioner til brug for overnatning på campingområde på f.eks. musikfestival, spejderlejr, sportsarrangement mv., skal du ansøge om camping. Læs mere og ansøg her.

Mere information
Læs mere om, hvordan du søger byggetilladelse her.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?
Se sagsbehandlingstiden her.

Søg certificering

Du kan ansøge om certificering ved Teknologisk institut eller lignende godkendte akkrediteringsselvskaber, som er godkendte til at lave certificeringer af transportable konstruktioner og telte. 

Følg med i hvilke virksomheder, der opnår akkreditering til at certificere telte og transportable konstruktioner på Danak - Den Danske Akkrediteringsfond

Har du spørgsmål om telte eller konstruktioner?

Har du spørgsmål om faste eller transportable konstruktioner, er du velkommen til at sende en mail til teknik@brondby.dk 

Læs også folderen fra Trafik- og Byggestyrelsen om Opstilling af telte og andre transportable konstruktioner

 

 

 

 

 

 

Skrevet af Planafdelingen