Sagsbehandling og gebyr

Her kan du læse om vores sagsbehandlingstider, samt hvilket gebyr der pålægges forskellige typer byggesager.

Sagsbehandlingstider:

  • Byggetilladelser: 8 uger 
    (opdatering pr. 1. januar 2022: Vi har ekstraordinært travlt. Vores sagsbehandlingstid er derfor op til 16 uger).
  • Olietanksager, ændringer af installationer mv.: 8 uger
  • Henvendelse vedr. ændringer i  BBR: 2 uger

Byggesagsgebyrer pr. 1. september 2022:

  • Fast gebyr: 1.081 kr.
  • Timebaseret gebyr: 736 kr./time
  • Tvangsbøder for manglende dokumentation for tegnet Byggeskadeforsikring: 500 kr./uge

Kategorisering af byggesager og gebyrtype:

Herunder præciseres de forskellige kategorier af byggesager, samt hvilke gebyrer de er omfattet af.

Småbygninger for den del, der overstiger 50 m2 Fast gebyr
Nedrivningssager Fast gebyr
Fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse Timepris
Om/ tilbygninger af fritliggende og sammenbyggede enfamiliehuse, dobbelthuse og rækkehuse samt udestuer Timepris
Erhvervssager, ny opførelse, samt om/tilbygning Timepris
Etagebyggeri, om og tilbygning heraf Timepris
Første forhåndsdialog 30 min. Gratis
Afslag på byggesager Timepris
Annullering af byggesager Timepris
Midlertidige arrangementer Gratis
Legepladser Timepris
Faste konstruktioner Timepris
Solceller på bygninger / terræn Timepris
Skiltesager Timepris
Dispensation iht. Byggeloven, herunder lovliggørelsessager Timepris

 

Kontakt

Planafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

tmf-byggesag@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 02. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune