Veje og trafik

Hvordan får du en gravetilladelse?

Hvis du vil...

Hvis du skal grave i offentlige eller private fællesveje skal du søge kommunen om gravetilladelse. Det skal du gøre elektronisk

Alle ledningsejere er registreret i et landsdækkende ledningsejerregister (LER). Inden du ansøger om gravetilladelse, skal du i LER forespørge om hvilke andre ledninger, der ligger i arealet.

Enhver beskadigelse af kommunens ledninger/kabler skal omgående meldes til:

  • Kloak og Vand: HOFOR, tlf. 33 95 35 00
  • Lysleder: Brøndby Kommune, tlf. 43 28 21 21. Uden for normal arbejdstid 43 28 24 60

Skrevet af Materielgården