Byggematerialer eller lignende på fortov

Vil du anbringe materialer, container eller lignende på vejareal, så skal du ansøge om det.