Forurenet jord

Forurening af jorden kan skade drikkevandet og menneskers sundhed