Vand og kloak

Når du er husejer, har du som hovedregel ansvaret for at holde den del af kloaknettet i orden, som ligger på din egen grund. Det er derimod HOFOR, som står for driften af det offentlige kloaknet, og som forsyner Brøndby Kommune med vand og afløb.