Vand og kloak

Når du er husejer, har du som hovedregel ansvaret for at holde den del af kloaknettet i orden, som ligger på din egen grund. Det er derimod HOFOR, som står for driften af det offentlige kloaknet, og som forsyner Brøndby Kommune med vand og afløb.

Drikkevand og kloak i Brøndby Kommune

Som udgangspunkt har du som husejer ansvaret for alle kloakeringer, der ligger på din egen grund. Det vil sige, at det er dit ansvar at holde kloaksystemet i orden, og har du problemer med kloakken på grunden, skal du derfor selv kontakte den rette instans.

  • Hvis forsyningen af vand svigter, eller hvis du vil anmelde en tilstoppet kloak i vejareal, kan du melde det til HOFORs vagtstation på tlf. 3888 2424.
  • Hvis der er tale om en tilstoppet rendestensbrønd, skal du kontakte kommunen.
  • Hvis det er på en privat fællesvej, skal du selv rense rendestensbrønden.
  • Hvis du opdager udledning af spildevand, skal du henvende dig til kommunen.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune