Klima på dagsordenen

Med strategi Brøndby 2030 skal Brøndby være en mere klimavenlig kommune, der tager medansvar for at løse klimaudfordringerne. Vi vil skabe løsninger, der tilpasser sig klimaforandringerne samtidig med, at vi arbejder på at mindske vores klimamæssige fodaftryk.

Brøndby tager klimaansvar

Brøndby Kommune deltager i "DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark" og har forpligtet sig til at udarbejde en klimahandlingsplan, som lever op til Parisaftalens målsætninger. Det betyder, at Brøndby skal være CO2-neutral og klimatilpasset senest i 2050. Brøndby Kommune er derfor i gang med at udarbejde Klimaplan for Brøndby, som forventes at blive politisk vedtaget i oktober 2022.

Brøndby sætter klimamål om 70% CO2-reduktion i 2030

Kommunalbestyrelsen har i november 2021 besluttet, at Brøndby Kommune skal have reduceret CO2-udledningen med 70% i 2030 i forhold til 1990. For at nå det mål vedtog Kommunalbestyrelsen 44 delmål i april 2022, som sætter retningen for, hvordan vi opnår reduktion på 70% i 2030. Delmålene omhandler fx mere aktiv transport i hverdagen, energirenovering af boligerne, mere genbrug og mindre madspild.

Det nye klimamål i Brøndby flugter strategi Brøndby 2030, hvor kommunalbestyrelsen har prioriteret at ville være en mere klimavenlig kommune.

Brøndby Kommune har fået sit første CO2-regnskab, som viser CO2-udledningen fra hele kommunens geografiske område. Det viser, at størstedelen af CO2-udledningen kommer fra trafik (50%) og forbrug af el og varme (46%). 

Ifølge CONCITO udleder hver dansker i gennemsnit 17 tons CO2 om året. Af det udgør mad og drikke og forbrug af ting og sager (fx elektronik og tøj) 44%. Derfor er det også vigtigt, at vi fokuserer på at ændre vores adfærd på disse områder, også selvom udledningerne ikke fremgår af vores nuværende CO2-regnskab. Du kan læse mere om dit personlige CO2-aftryk, og hvad du selv kan gøre hos CONCITO.

Tre planer indgår i Klimaplan for Brøndby

Klimaplan for regn og hav

Klimaforandringer som skybrud, oversvømmelser og højere vandstand i havene stiller krav til os både som kommune og til vores forsyningsselskaber. Brøndby Kommune har derfor udarbejdet en plan for, hvordan Brøndby bliver klar til de kommende klimaforandringer.

Læs mere om Klimaplan for regn og hav her.

Ressource- og affaldsplan

Vi skal have endnu mere af vores affald tilbage i cirkulation. Brøndby Kommune har derfor udarbejdet en plan, som beskriver, hvordan vi konkret vil arbejde med at øge genanvendelsen af vores affald for at sikre, at affaldet bliver til ressourcer, der kan bruges igen og igen.

Læs mere om Ressource- og affaldsplan her.

Spildevandsplan

Vores vejr bliver mere vådt og mere vildt, og det stiller krav til, at vores kloaksystem kan følge med. Brøndby Kommune har derfor udarbejdet en plan for, hvordan vi sikrer, at miljøet ikke lider skade, når borgere og erhvervsliv skal skaffe sig af med spildevand og regnvand.

Læs mere om Spildevandsplanen her.

Brøndby samarbejder på tværs om klimatilpasning

Vi skal i de kommende år investere massivt i klimatilpasning. Vand kender ikke grænser, og samarbejde på tværs er derfor en forudsætning for, at vi lykkes med klimatilpasning. Skader efter oversvømmelser koster samfundet og borgerne dyrt. Det betaler sig derfor at tilpasse sig et ændret klima, men mange klimatilpasningsprojekter strander, fordi der er uenighed om, hvem der skal betale for løsningen, og hvordan den kan finansieres.

Brøndby Kommune har derfor deltaget aktivt i Region Hovedstadens regionale partnerskabsprojekt "Klimatilpasning på tværs". Her har vi blandt andet samarbejdet med Region Hovedstaden, flere andre kommuner og forskere om at finde nye løsninger på, hvordan man kan samarbejde om vand, der ikke respekterer kommunegrænser, og hvem der skal betale for klimatilpasning. Projektet har kørt fra begyndelsen af 2020 til midten af 2022.

Du kan læse om projektets resultater hos Region Hovedstaden.

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 19. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune