Håndtering af regnvand

Ønsker du at nedsive eller genanvende dit regnvand, skal du søge tilladelse hos kommunen.

Nedsivning og håndtering af regnvand på egen grund

Når det regner, skal vandet, der falder på tage og vandtætte overflader bortledes. Dette sker bl.a. via kloakkerne. Ved kraftig regn hænder det, at kloakkerne overbelastes og løber over. Overbelastningen af kloakkerne kan medføre oversvømmelser og tilbageløb i huse, hvor der typisk vil trænge vand ind i kældre. Ved at forsinke, fordampe og nedsive regnvandet belastes kloakkerne ikke, og derved minimerer vi risikoen for vand i kældre og øvrige oversvømmelser.

Ansøg om tilladelse til nedsivning af regnvand på din grund

Ønsker du at nedsive regnvand på din grund, skal du have tilladelse til nedsivning af kommunen. Du skal bruge kommunens ansøgningsskema, når du søger om tilladelse til at etablere et anlæg.

Du har mulighed for at søge HOFOR om at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvis du håndterer regnvandet på egen grund.

Brug regnvandet på din grund

Du kan bruge regnvandet på din grund til mange forskellige ting. Find inspiration til, hvordan du kan bruge regnvandet på din egen grund hos RegnRuten.

regnruten.dk

Kontakt

Miljøafdelingen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 13.00

Torsdag   kl. 13.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

 

Telefontider:

Mandag - onsdag  kl. 09.00 - 14.30

Torsdag  kl. 09.00 - 17.30

Fredag  kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 10. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune