Håndtering af regnvand

Ønsker du at nedsive eller genanvende dit regnvand, skal du søge tilladelse hos kommunen.

Nedsivning og håndtering af regnvand på egen grund

Når det regner, skal vandet, der falder på tage og vandtætte overflader bortledes. Dette sker blandt andet via kloakkerne. Ved kraftig regn hænder det, at kloakkerne bliver overbelastet og løber over. Overbelastningen af kloakkerne kan medføre oversvømmelser og tilbageløb i huse, hvor der typisk vil trænge vand ind i kældre. Ved at forsinke, fordampe og nedsive regnvandet bliver kloakkerne ikke belastet, og derved minimerer vi risikoen for vand i kældre og øvrige oversvømmelser. Læs mere om hvad du selv kan gøre for at håndtere regnvand på egen grund i spildevandsplanen. Læs mere om nedsivningstilladelser i spildevandsplanen.

Du har mulighed for at søge HOFOR om at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, hvis du håndterer regnvandet på egen grund. Læs mere om hvordan du kan søge om tilbagebetaling hos HOFOR.

Brug regnvandet på din grund

Du kan bruge regnvandet på din grund til mange forskellige ting. Find inspiration til, hvordan du kan bruge regnvandet på din egen grund hos RegnRuten.

regnruten.dk

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 06. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune