Projekt 3 – Naturmosaikken ved Naturskolen

Marken ved Naturskolen omskabes til et naturområde med høj biodiversitet og friluftsaktiviteter for borgerne. Vi starter med at anlægge en støjvold. Herefter skal området udvikles. Vi har allerede indsamlet mange gode input fra brugerne ifm. Brøndbyskovens Dag 2022.