Farligt affald fra virksomheder

Miljøfarligt affald må ikke blandes med andre typer affald, men skal opbevares og bortskaffes særskilt.

Håndter farligt affald rigtigt

Det er vigtigt, at din virksomhed håndterer det farlige affald rigtigt. Ellers kan det forvolde stor og uoprettelig skade på vores miljø.

Læs mere om de gældende regler for opbevaring af farligt erhvervsaffald i Regulativ for Erhvervsaffald.

Hvad er farligt affald?

Farligt affald er:

 • Olieaffald, fx smøreolie, spildolie og oliefiltre
 • Kemikalier, fx opløsningsmidler, syrer/baser, insekt- og ukrudtsmidler
 • Maling, lak og lignende
 • Diverse filtre
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Batterier
 • Medicinrester
 • Lysstofrør og spare pærer
 • Asbest, PCB, bly, kviksølv og klorparaffiner.

Herudover kan nogle virksomheder have klinisk risikoaffald, som også skal behandles forsvarligt.

Har du eksplosivt eller radioaktivt affald, skal du kontakte Brøndby Kommunes Miljøafdeling.

Opbevaring af farligt affald

Virksomheden skal opbevare sit farlige affald, så det ikke medfører risiko for forurening af jord og grundvand. Der må heller ikke være risiko for, at affaldet havner i kloakken. I folderen Tips og tricks til god opbevaring af farligt affald og farlige råvarer og produkter kan du finde hjælp til at overholde de krav, der er til, hvordan du skal opbevare farligt affald.

Læs mere om, hvordan du skal opbevare farligt affald her.

Sådan kommer du af med virksomhedens farlige affald

Du må ikke blande forskellige typer af farligt affald, og du skal aflevere det i en tæt og forsvarligt lukket beholder. Aflever helst i den originale beholder, så de der behandler affaldet, kan se, hvad der er i den.

Der er forskellige løsninger til at komme af med virksomhedens farlige affald afhængigt af typen og mængden af affald.

 • Anvend en registreret transportør til at afhente affaldet.
 • Transporter selv mindre mængder (max 200 kg) og aflever det mod betaling hos SMOKA.
 • Har virksomheden kun mindre mængder husholdningslignende farligt affald, kan du aflevere det på en af Vestforbrændingens genbrugsstationer (max 200 kg. om året). Det kræver dog, at din virksomhed er tilmeldt til Genbrugsstationen. Læs mere om, hvordan du tilmelder dig Genbrugsstationen her.
 • Hvis din virksomhed har medicinrester eller kanylebokse, skal du aflevere det hos SMOKA eller få SMOKA til at hente det hos dig.

Husk altid at få en kvittering for det farlige affald, så du har dokumentation for, at du har afleveret det korrekt.

Ikke genanvendeligt farligt affald skal du have anvist af kommunen. 

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 15. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune