Farligt affald fra virksomheder

Miljøfarligt affald må ikke blandes med andre typer affald, men skal opbevares og bortskaffes særskilt.