Affald fra virksomheder

Din virksomheds affald skal håndteres og sorteres korrekt. Her på siden kan du læse mere om, hvordan du skal håndtere og sortere din virksomheds affald.