Støj, støv og vibrationer

Skal du udføre aktiviteter, der støjer, støver eller frembringer vibrationer, skal du anmelde aktiviteten til kommunen.