Miljøgodkendelse

Virksomheder, der står på Miljøstyrelsens liste over godkendelsespligtige virksomheder, skal miljøgodkendes af kommunen.