Kommunen fører miljøtilsyn

Kommunen fører tilsyn med, at virksomheder overholder miljøbeskyttelsesloven. Du kan her på siden læse mere om hvilke virksomheder, der er tilsynspligtige, og hvad der sker ved overtrædelse af miljøforhold.

Kommunen fører miljøtilsyn

Kommunen fører tilsyn med, at virksomheder overholder miljøbeskyttelsesloven og de regler og bekendtgørelser, der er fastsat efter denne.

Et godt miljøtilsyn handler ikke kun om kontrol, men i lige så høj grad om samarbejde, vejledning og forebyggelse.

Brøndby Kommune lægger vægt på, at tilsynsarbejdet er dialogbaseret, så virksomhederne ser tilsynet som en hjælp til at overholde lovgivningen samt en vejledning om miljøforbedringer. På den måde bliver tilsynet i højere grad værdiskabende for virksomhederne, frem for bare at være en kontrol af miljøregler.

Tilsynspligtige virksomheder, hvor kommunen jævnligt fører basistilsyn 

  • Autoværksteder
  • Autolakering
  • Renserier
  • Maskinfabrikker
  • Fjernvarmeanlæg
  • Større vognmandsvirksomheder
  • Affaldsvirksomheder

På andre typer virksomheder er der ikke krav om en særlig tilsynsfrekvens. Her kommer kommunen primært på prioriterede tilsyn i forbindelse med tilsynskampagner med en specifik branche eller miljøproblematik. Derudover kommer kommunen på affaldstilsyn eller på tilsyn i forbindelse med naboklager eller mistanke om ulovlige forhold.

Klassificering af virksomheder

Kommunen klassificerer virksomhederne i kommunen efter nogle kriterier, der bl.a. bygger på branche, potentiel miljøbelastning og størrelsen af virksomheden. Når du etablerer en virksomhed, skal du henvende dig til kommunen, så kommunen kan lave denne klassificering.

Klassificeringen danner grundlag for hvilke miljøregler, der vil gælde for virksomheden. Fx om den skal have en miljøgodkendelse, inden den må etableres, eller om der gælder standardregler.

Desuden sætter klassificeringen rammerne for om og hvor ofte, kommunen skal føre basistilsyn med virksomheden.

  • Miljøgodkendte virksomheder skal have basistilsyn, der omfatter hele virksomheden mindst hver 3. år, og mindst 40% af disse skal have et fysisk tilsyn hvert år.
  • Øvrige virksomheder omfattet af brugerbetaling for miljøtilsyn skal have et tilsvarende basistilsyn mindst hver 6. år, og mindst 25% af disse skal have et fysisk tilsyn hvert år.

Hvad sker der, hvis virksomheden overtræder miljøforholdene?

Kommunen kontrollerer ved et miljøtilsyn, at din virksomhed overholder de miljøregler, der gælder for virksomheden vedrørende jord, spildevand, luft, støj, affald mv.

Medfører din virksomheds produktion eller drift væsentlig forurening, får din virksomhed en henstilling, som kan sidestilles med en aftale eller et påbud, som er et juridisk bindende miljøkrav om at ændre på forholdene. I forbindelse hermed fastsættes ofte en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt.

Hvis kommunen ved miljøtilsynet konstaterer ulovlige forhold, giver kommunen en indskærpelse. Der er ikke tale om fastlæggelse af nye vilkår eller grænser, men om at indskærpe overholdelsen af allerede gældende regler. Det kan medføre politianmeldelse, hvis du overtræder vilkårene i godkendelser eller tilladelser, og hvis du overtræder regulativer, forskrifter, bekendtgørelser, påbud eller indskærpelser.

Når kommunen kommer på miljøtilsyn kontrolleres din virksomheds miljøforhold, og du får en vejledning om miljøforhold. Kommunen prioriterer en positiv dialog med virksomhederne, hvor det er muligt.

Offentliggørelse af tilsyn og tilsynsberetning

Brøndby Kommune har pligt til at indberette alle tilsynsrapporter, miljøgodkendelser og tilladelser til Miljøstyrelsen. Du kan se Miljøstyrelsen offentliggørelse af oplysningerne her.

Herudover skal alle kommuner hvert år udarbejde en beretning over tilsynsindsatsen på miljøområdet. Disse skal offentliggøres og indberettes til Miljøstyrelsen.  

Brøndby Kommune udgiver desuden i starten af hvert år et særnummer af Miljø & Erhverv, der i en række artikler uddyber indberetningen til Miljøstyrelsen. Miljø & Erhverv sendes tre gange om året til de fleste virksomheder i kommunen. Du kan se tidligere udgaver af Miljø & Erhverv her.

Læs mere i tilsynsplanen

Tilsynsplanen beskriver, hvordan Brøndby Kommune fører miljøtilsyn med de typer af virksomheder, som der efter bekendtgørelsens regler skal føres basistilsyn med.

Du kan læse mere om, hvordan kommunen planlægger og udfører lovpligtige basistilsyn, hvilke væsentlige miljøforhold kommunen kigger på ved et tilsyn, kommunens to årlige tilsynskampagner, og hvordan kommunen samarbejder med andre myndigheder i forbindelse med tilsyn.

Læs mere I Tilsynsplan 2022-2025

Kontakt

Miljøafdelingen

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

miljo@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 15. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune