Borgmestre gennem tiderne

Brøndby Kommune har haft fem borgmestre siden 1952, hvor sognerådet fik titel af kommunalbestyrelse og sognerådsformanden fik titel af borgmester.