Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer, som er valgt af Brøndbys borgere til at træffe politiske beslutninger og lede kommunen.

I Brøndby Kommune har vi 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udover arbejdet i kommunalbestyrelsen, har de også en række hverv og poster i både udvalg under kommunalbestyrelsen og i nævn, råd og udvalg i andre foreninger og organisationer.

Der er valg hvert 4. år til kommunalbestyrelsen. Næste gang den 16. november 2021.

Kommunalbestyrelsen 1. januar 2018 - 31. december 2021

Kent Max Magelund

Kent Max Magelund (A), borgmester

borgmester@brondby.dk, tlf. 20 13 48 61

Hajg Zanazanian

Hajg Zanazanian (A), 1. viceborgmester

hazan@brondby.dk, tlf. 27 58 00 87

Tom Bech Frederiksen

Tom Bech Frederiksen (O), 2. viceborgmester

tbf@brondby.dk, tlf. 20 20 75 95

Arno Hurup Christiansen

Arno Hurup Christiansen (A)

ahc@brondby.dk, tlf. 28 19 13 50

Franz Hansen

Franz Hansen (A)

fha@brondby.dk, tlf. 20 93 09 50

Per Jensen

Per Jensen (A)

perje@brondby.dk, tlf. 21 73 75 57

Syed Aejaz Haider Bukhari

Syed Aejaz Haider Bukhari (A)

syhbu@brondby.dk, tlf. 40 63 07 86

Michael Buch-Barnes

Michael Buch-Barnes (A)

mbb@brondby.dk, tlf. 40 94 10 41

Harun Muharemovic

Harun Muharemovic (A)

harmu@brondby.dk

Finn Andersen

Finn Andersen (A)

finan@brondby.dk, tlf. 40 98 09 64

Mette Aabrink

Mette Aabrink (A)

meaab@brondby.dk

Mahmut Erdem

Mahmut Erdem (A)

maher@brondby.dk, tlf. 31 38 23 70

Vagn Kjær-Hansen

Vagn Kjær-Hansen (F)

vkh@brondby.dk, tlf. 60 61 22 84

Steen Andersen

Steen Andersen (Ø)

stand@brondby.dk, tlf. 51 96 82 27

Said Mo El Idrissi

Said Mo El Idrissi (B)

samei@brondby.dk

Ole Valsgaard Hansen

Ole Valsgaard Hansen (O)

oleva@brondby.dk, tlf. 23 74 63 27

Henrik Rademacher

Henrik Rademacher (O)

herad@brondby.dk

Jan Lundquist

Jan Lundquist (V)

jalun@brondby.dk, tlf. 21 28 16 73

Kurt Damsted

Kurt Damsted (V)

kdams@brondby.dk

Oversigt over kommunalbestyrelsens og de stående udvalgs møder for 2021

Politisk mødekalender 2021

Kommunalbestyrelsens mødekalender 2021

Kommunalbestyrelsesmøder (KB)

 • Onsdag den 10. februar
 • Onsdag den 10. marts
 • Onsdag den 14. april
 • Onsdag den 12. maj
 • Onsdag den 9. juni
 • Onsdag den 18. august
 • Onsdag den 8. september
 • Onsdag den 13. oktober
 • Onsdag den 10. november
 • Onsdag den 8. december

Økonomiudvalgsmøder (ØU)

 • Onsdag den 3. februar
 • Onsdag den 3. marts
 • Onsdag den 7. april
 • Onsdag den 5. maj
 • Onsdag den 2. juni
 • Onsdag den 11. august
 • Onsdag den 1. september
 • Onsdag den 6. oktober
 • Onsdag den 3. november
 • Onsdag den 1. december

Kommunal Økonomisk Forum (KØF)

 • Torsdag den 14. januar
 • Fredag den 15. januar

Store Udvalgsdag (St.udv.)

 • Onsdag den 20. januar
 • Onsdag den 24. februar
 • Onsdag den 24. marts
 • Onsdag den 21. april
 • Onsdag den 19. maj
 • Onsdag den 23. juni
 • Onsdag den 25. august
 • Onsdag den 22. september
 • Onsdag den 27. oktober
 • Torsdag den 18. november

KL Topmøde (KL Top)

 • Torsdag den 18. marts
 • Fredag den 19. marts

Temamøder (T-KB)

 • Onsdag den 10. februar
 • Torsdag den 25. februar
 • Onsdag den 10. marts
 • Onsdag den 14. april
 • Onsdag den 12. maj
 • Onsdag den 9. juni
 • Torsdag den 24. juni
 • Onsdag den 18. august
 • Onsdag den 8. septebmer
 • Onsdag den 13. oktober
 • Onsdag den 10. november
 • Onsdag den 8. december

Kommunalvalg

 • Torsdag den 16. november

Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde for ny valgperiode (Konst. KB)

 • Torsdag den 9. december
Filmklipper

VI SENDER LIVE, når politikerne træffer beslutninger

Se møderne i kommunalbestyrelsen én gang om måneden. Passer det dig ikke at se det live, så kan du gense mødet – eller enkelte punkter – når du har tid.

Se kommunalbestyrelsesmøderne her
Brug burgermenuen

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 30. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune