Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer, som er valgt af Brøndbys borgere til at træffe politiske beslutninger og lede kommunen.

I Brøndby Kommune har vi 19 kommunalbestyrelsesmedlemmer. Udover arbejdet i kommunalbestyrelsen, har de også en række hverv og poster i både udvalg under kommunalbestyrelsen og i nævn, råd og udvalg i andre foreninger og organisationer.

Der er valg hvert 4. år til kommunalbestyrelsen. Næste gang den 16. november 2021.

Kommunalbestyrelsen 1. januar 2018 - 31. december 2021

Kent Max Magelund

Kent Max Magelund (A), borgmester

borgmester@brondby.dk, tlf. 20 13 48 61

Hajg Zanazanian

Hajg Zanazanian (A), 1. viceborgmester

hazan@brondby.dk, tlf. 27 58 00 87

Tom Bech Frederiksen

Tom Bech Frederiksen (O), 2. viceborgmester

tbf@brondby.dk, tlf. 20 20 75 95

Arno Hurup Christiansen

Arno Hurup Christiansen (A)

ahc@brondby.dk, tlf. 28 19 13 50

Franz Hansen

Franz Hansen (A)

fha@brondby.dk, tlf. 20 93 09 50

Per Jensen

Per Jensen (A)

perje@brondby.dk, tlf. 21 73 75 57

Syed Aejaz Haider Bukhari

Syed Aejaz Haider Bukhari (A)

syhbu@brondby.dk, tlf. 40 63 07 86

Michael Buch-Barnes

Michael Buch-Barnes (A)

mbb@brondby.dk, tlf. 40 94 10 41

Harun Muharemovic

Harun Muharemovic (A)

harmu@brondby.dk

Finn Andersen

Finn Andersen (A)

finan@brondby.dk, tlf. 40 98 09 64

Mette Aabrink

Mette Aabrink (A)

meaab@brondby.dk

Mahmut Erdem

Mahmut Erdem (A)

maher@brondby.dk, tlf. 31 38 23 70

Vagn Kjær-Hansen

Vagn Kjær-Hansen (F)

vkh@brondby.dk, tlf. 60 61 22 84

Steen Andersen

Steen Andersen (Ø)

stand@brondby.dk, tlf. 51 96 82 27

Said Mo El Idrissi

Said Mo El Idrissi (B)

samei@brondby.dk

Ole Valsgaard Hansen

Ole Valsgaard Hansen (O)

oleva@brondby.dk, tlf. 23 74 63 27

Henrik Rademacher

Henrik Rademacher (O)

herad@brondby.dk

Mette Engelbrecht

Mette Engelbrecht (V)

meten@brondby.dk, tlf. 60 73 31 29

Jan Lundquist

Jan Lundquist (V)

jalun@brondby.dk, tlf. 21 28 16 73

Oversigt over kommunalbestyrelsens og de stående udvalgs møder for 2021

Politisk mødekalender 2021

Kommunalbestyrelsens mødekalender 2021

Kommunalbestyrelsesmøder (KB)

 • Onsdag den 10. februar
 • Onsdag den 10. marts
 • Onsdag den 14. april
 • Onsdag den 12. maj
 • Onsdag den 9. juni
 • Onsdag den 18. august
 • Onsdag den 8. september
 • Onsdag den 13. oktober
 • Onsdag den 10. november
 • Onsdag den 8. december

Økonomiudvalgsmøder (ØU)

 • Onsdag den 3. februar
 • Onsdag den 3. marts
 • Onsdag den 7. april
 • Onsdag den 5. maj
 • Onsdag den 2. juni
 • Onsdag den 11. august
 • Onsdag den 1. september
 • Onsdag den 6. oktober
 • Onsdag den 3. november
 • Onsdag den 1. december

Kommunal Økonomisk Forum (KØF)

 • Torsdag den 14. januar
 • Fredag den 15. januar

Store Udvalgsdag (St.udv.)

 • Onsdag den 20. januar
 • Onsdag den 24. februar
 • Onsdag den 24. marts
 • Onsdag den 21. april
 • Onsdag den 19. maj
 • Onsdag den 23. juni
 • Onsdag den 25. august
 • Onsdag den 22. september
 • Onsdag den 27. oktober
 • Torsdag den 18. november

KL Topmøde (KL Top)

 • Torsdag den 18. marts
 • Fredag den 19. marts

Temamøder (T-KB)

 • Onsdag den 10. februar
 • Torsdag den 25. februar
 • Onsdag den 10. marts
 • Onsdag den 14. april
 • Onsdag den 12. maj
 • Onsdag den 9. juni
 • Torsdag den 24. juni
 • Onsdag den 18. august
 • Onsdag den 8. septebmer
 • Onsdag den 13. oktober
 • Onsdag den 10. november
 • Onsdag den 8. december

Kommunalvalg

 • Torsdag den 16. november

Konstituerende Kommunalbestyrelsesmøde for ny valgperiode (Konst. KB)

 • Torsdag den 9. december
Filmklipper

VI SENDER LIVE, når politikerne træffer beslutninger

Se møderne i kommunalbestyrelsen én gang om måneden. Passer det dig ikke at se det live, så kan du gense mødet – eller enkelte punkter – når du har tid.

Se kommunalbestyrelsesmøderne her

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 17. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune