Kodeks for det politiske arbejde

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et politisk kodeks. Det sker, fordi politikerne ønsker at bevare det gode og konstruktive samarbejde og den gode tone på tværs af politiske skel, der præger det politiske samspil i Brøndby.