Kodeks for det politiske arbejde

Kommunalbestyrelsen har vedtaget et politisk kodeks. Det sker, fordi politikerne ønsker at bevare det gode og konstruktive samarbejde og den gode tone på tværs af politiske skel, der præger det politiske samspil i Brøndby.

I kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har vi et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af politiske holdninger, erfaringer, køn og alder.

Vi ønsker at fastholde den gode kultur, der kendetegner vores samspil. Derfor har vi udarbejdet et kodeks, der beskriver de grundlæggende elementer i kulturen.

Kodekset er en rettesnor for arbejdet i den nuværende kommunalbestyrelse og beskriver samtidigt en god og sund kultur, som vi ønsker at videregive til kommende lokalpolitikere i Brøndby Kommune.

Vores ambition

På tværs af partigrænser arbejder vi ud fra et fælles mål om at skabe gode løsninger for og med borgere og virksomheder i Brøndby Kommune.

Med udgangspunkt i vores strategi, Brøndby 2030, og i vores vedtagne politikker tager vi sammen ansvar for det langsigtede udviklingsperspektiv for Brøndby Kommune.

Vores arbejdsform

Vi forstår betydningen af gode relationer, og vi prioriterer deltagelse i både ordinære møder, temamøder, studieture mv.

Både i fagudvalgene og kommunalbestyrelsen foregår vores samspil og samarbejde i en god tone og med fokus på sagen. Vi lytter til hinanden og giver plads til vores forskellige synspunkter. 

På kommunalbestyrelsens temamøder er vi fælles om de store temaer – og vi deltager aktivt på møderne.

Vores samspil med hinanden

Vi respekterer hinanden på tværs af politisk observans – og ser vores forskelligheder som en styrke og en dynamo for vores politiske arbejde.

Vi er nysgerrige og åbne i vores omgang med hinanden. Vi har højt til loftet og er opmærksomme på, at vi alle er en vigtig del af fællesskabet.

Vi accepterer ingen former for krænkende adfærd i vores samspil. Oplever man krænkende adfærd, bør man henvende sig til borgmester eller kommunaldirektør. 

Vores samspil med borgere og virksomheder

Vi repræsenterer alle borgere og områder i kommunen.

Vi finder de bedste løsninger ved dialog med og inddragelse af borgere, virksomheder og foreninger.

Vores samspil med forvaltningen

Sammen med den administrative ledelse har vi ansvaret for, at Brøndby Kommune er en god arbejdsplads med et godt arbejdsklima.

Vores samarbejde med forvaltningen er tæt og præget af gensidig tillid og åbenhed. Vi forventer en god og kvalificeret service fra forvaltningen. Vi afstemmer vores forventninger hertil i den løbende dialog mellem det politiske og administrative niveau.

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2021

Procedurer i forbindelse med 'Kodeks for det politiske arbejde'

Bilag til 'Kodeks for det politiske arbejde'

Procedurer ved henvendelse om oplevet krænkende adfærd i Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelsen i Brøndby Kommune har et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af politiske holdninger, erfaringer, køn og alder. Samarbejdet bygger på en god kultur, der er beskrevet i ”Kodeks for det politiske arbejde i Brøndby Kommune”, godkendt i Kommunalbestyrelsen i september 2021.

Som det fremgår af kodekset, accepterer Kommunalbestyrelsen ingen former for krænkende adfærd i samspillet med hinanden.

Hvis man oplever krænkende adfærd

Det er vigtigt, at man reagerer på krænkende adfærd over for en selv eller andre. Alle har ret til at sige fra over for krænkende omgangstone og adfærd, man ikke kan acceptere. Det gælder også, selvom kollegerne måske ikke betragter det som alvorligt. 

Oplever man som kommunalbestyrelsesmedlem krænkende adfærd, bør man henvende sig til borgmester eller kommunaldirektør.

En henvendelse til borgmester eller kommunaldirektør vil i alle situationer blive behandlet i fuld fortrolighed og med stor diskretion over for de involverede parter. 

Ved henvendelse om oplevet krænkende adfærd vil borgmester eller kommunaldirektør i dialog med de involverede parter undersøge, hvad der er sket. I samspil med de involverede parter søges herefter en løsning på den aktuelle situation og konkrete aftaler for, hvordan lignende situationer undgås fremadrettet.

Er der tale om mulig strafbar krænkende adfærd, vil borgmester eller kommunaldirektør henvise den krænkede til at kontakte politiet. 

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 8. september 2021

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 06. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune