Forretningsorden

Forretningsordenen beskriver de aftaler, der er indgået for kommunalbestyrelsens arbejde.