Det retlige børn og ungeudvalg

Det retlige børn og ungeudvalg behandler blandt andet sager vedrørende børns og unges sociale forhold.