Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune består af fem medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

 • Administration af lokalplanlægningen,
 • Bygge- og boligforhold, herunder byfornyelse og boligforbedring, nedlæggelse af boliger samt byggesagsbehandling,
 • Rekreative områder, herunder parker, skove og pladser,
 • Miljølovgivning og miljøforhold,
 • Grundvand, jordforurening og vandforsyning,
 • Klimatilpasning, overfladevand og spildevandsafledning,
 • Affald og genbrug, herunder indsamling, håndtering og planlægning,
 • Naturforvaltning,
 • Kollektiv trafik samt rute- og fragtbilkørsel,
 • Vandløb,
 • Badevand og badeanstalter,
 • Selvejende havne,
 • Vejforhold, herunder vejbelysning,
 • Teknisk tilsyn (opførelse og vedligeholdelse af boliger) i henhold til lov om boligbyggeri

Udvalget består af:

 • Finn Andersen, formand (A)
 • Arno Hurup Christiansen (A)
 • Franz Hansen (A)
 • Jan Lundquist (V)
 • Vagn Kjær-Hansen (F)

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 20. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune