Økonomiudvalget

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget samt af yderligere fire kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

  • Kommunens økonomiske planlægning
  • Køb, salg og pantsætning af fast ejendom
  • Udlejning og forpagtning af alle kommunens erhvervs- og beboelsesejendomme
  • Erhvervsmæssige og lignende spørgsmål
  • Vedligeholdelse af kommunale bygninger samt institutioner i kommunalt regi

Udvalget består af:

  • Kent Max Magelund (A)
  • Maja Højgaard (A)
  • Franz Hansen (A)
  • Tom Bech Fredriksen (O)
  • Elif Demir Gökce (u.p.)

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 31. januar 2022
Skrevet af Brøndby Kommune