Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget i Brøndby Kommune består af fem medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

  • Dagtilbud til børn samt tilbud om skolefritidsordninger,
  • Undervisning af børn og unge, specialundervisning og pædagogisk-psykologisk rådgivning,
  • Støtte til børn og unge med særlige behov inden for det sociale og sundhedsmæssige område, herunder sundhedspleje samt børn- og ungelæge,
  • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område,
  • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.

Udvalget består af:

  • Anette Pilmark, formand (A)
  • Mahmut Erdem (A)
  • Arno Hurup Christiansen (A)
  • Jan Lundquist (V)
  • Michael R. Rugaard (C)

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 11. marts 2022
Skrevet af Brøndby Kommune