Kulturudvalget

Kulturudvalget i Brøndby Kommune består af fem medlemmer fra kommunalbestyrelsen.

Udvalget behandler blandt andet sager vedrørende:

 • Kulturhuse
 • Biblioteker,
 • Kunstnerisk udsmykning,
 • Lokalarkiv,
 • Museumsforhold,
 • Musikskole og andre musikaktiviteter,
 • Ungdomsskole, Ungdomsklubber samt øvrige decentrale fritids- og kulturtilbud,
 • Udvikling af faciliteter til motion og bevægelse på kommunens grønne områder.
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner samt lokale aktører inden for udvalgets område,
 • Udlån af lokaler til foreninger m.v. i kommunale ejendomme under udvalgets område,
 • Samarbejde på tværs af fagudvalg på områder af tværgående karakter, som fx sundhed, forebyggelse, handicap mv.

Udvalget består af:

 • Syed Aejaz Haider Bukhari, formand (A)
 • Anette Pilmark (A)
 • Michael Buch-Barnes (A)
 • Fatih Baran (Ø)
 • Allan Orland (D)

Kulturudvalget 1. januar 2022 - 31. december 2025

Syed Aejaz Haider Bukhari

Syed Aejaz Haider Bukhari (A)

Tlf. 40 63 07 86

syhbu@brondby.dk

Anette Pilmark

Anette Pilmark (A)

Tlf. 53 52 26 60

anpil@brondby.dk

Michael Buch Barnes

Michael Buch-Barnes (A)

Tlf. 40 94 10 41

mbb@brondby.dk

Fatih Baran

Fatih Baran (Ø)

faban@brondby.dk

Allan Orland

Allan Orland (D)

allor@brondby.dk

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 07. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune