Direktion

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af Brøndby Kommunes organisation.

Borgmesteren indgår i direktionen, hvor han sammen med kommunaldirektøren, vicekommunaldirektøren og kommunens tre direktører udgør kommunens administrative ledelse.

Direktionen har ansvaret for, at de politiske beslutninger, som vedtages af Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og de politiske udvalg, bliver ført ud i livet.

Direktionen har dermed ansvaret for den daglige ledelse og hver enkelt direktør er overordnet ansvarlig for en forvaltning med et antal faglige områder.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 13. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune