Direktion

Direktionen har ansvaret for den daglige ledelse af Brøndby Kommunes organisation.