Organisation

Brøndby Kommunes organisation er enkelt opbygget, bestående af en direktion, tre forvaltninger og stabsfunktioner, der hver især og i samarbejde varetager kommunens mange forskellige opgaver.