Organisation

Brøndby Kommunes organisation er enkelt opbygget, bestående af en direktion, tre forvaltninger og stabsfunktioner, der hver især og i samarbejde varetager kommunens mange forskellige opgaver.

Brøndby Kommunes organisation består af en direktion med borgmester, kommunaldirektør og tre direktører, der udgør kommunens administrative ledelse.

Hver enkelt direktør er overordnet ansvarlig for en forvaltning med et antal faglige områder. Hertil kommer Økonomiafdelingen, HR-afdelingen og Staben for Politik, Jura og Kommunikation med reference til kommunaldirektøren.

Organisationsdiagram for Brøndby Kommune
Organisationsdiagram for Brøndby Kommune

Organisationsdiagram for Brøndby Kommune

Organisationsdiagram som tekst

Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen

Staben for Politik, Jura og Kommunikation Stabschef Karen Kjeldgård Petersen

Økonomiafdelingen Økonomichef Henriette Lilleør

HR-afdelingen HR-chef Lise Rasmussen

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltning Direktør Bente Skovgaard Kristensen

Social- og Sundhedsforvaltning Direktør Cecilie Engell

Teknik- og Miljøforvaltning Direktør Casper Toftholm

3.600 medarbejdere

I Brøndby Kommunes organisation er der ca. 3.600 medarbejdere. En del medarbejdere er på deltid og omregnet til fuldtidsbeskæftigede er antallet knapt 3.100.

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

"Ledelse i fællesskab" er Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag, som er udarbejdet i forlængelse af Brøndby Kommunes første samlede strategi – Brøndby 2030. 

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 26. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune