Organisation

Brøndby Kommunes organisation er enkelt opbygget, bestående af en direktion, fire forvaltninger og en stabsfunktion, der hver især og i samarbejde varetager kommunens mange forskellige opgaver.

Brøndby Kommunes organisation består af en direktion med borgmester, kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og tre direktører, der udgør kommunens administrative ledelse.

Hver enkelt direktør er overordnet ansvarlig for en forvaltning med et antal faglige områder. Hertil kommer Staben for Politik, Jura og Kommunikation med reference til kommunaldirektøren.

Organisationsdiagram for Brøndby Kommune
Organisationsdiagram for Brøndby Kommune
Organisationsdiagram som tekst

Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen

Staben for Politik, Jura og Kommunikation Stabschef Karen Kjeldgård Petersen

Økonomi- og Ressourceforvaltning Vicekommunaldirektør Søren Wermuth Larsen

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltning Direktør Bente Skovgaard Kristensen

Social- og Sundhedsforvaltning Direktør Niels Peter Møller

Teknik- og Miljøforvaltning Direktør Casper Toftholm

Organisationsdiagram for Brøndby Kommune

3.500 medarbejdere

I Brøndby Kommunes organisation er der ca. 3.600 medarbejdere. En del medarbejdere er på deltid og omregnet til fuldtidsbeskæftigede er antallet knapt 3.000.

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

"Ledelse i fællesskab" er Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag, som er udarbejdet i forlængelse af Brøndby Kommunes første samlede strategi – Brøndby 2030. 

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Her finder du menuen på din smartphone

Brøndby Kommunes hjemmeside er lavet, så den fungerer godt på alle enheder. Når du bruger den på en lille skærm som fx din mobiltelefon vil menuen med undersider befinde sig i toppen i højre hjørne. Du skal bruge menuen i hjørnet, når du skal klikke dig til undersider på hjemmesiden.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 30. november 2021
Skrevet af Brøndby Kommune