Organisation

Brøndby Kommunes organisation er enkelt opbygget, bestående af en direktion, fire forvaltninger og en stabsfunktion, der hver især og i samarbejde varetager kommunens mange forskellige opgaver.

Brøndby Kommunes organisation består af en direktion med borgmester, kommunaldirektør, vicekommunaldirektør og tre direktører, der udgør kommunens administrative ledelse.

Hver enkelt direktør er overordnet ansvarlig for en forvaltning med et antal faglige områder. Hertil kommer Staben for Politik, Jura og Kommunikation med reference til kommunaldirektøren.

Organisationsdiagram for Brøndby Kommune
Organisationsdiagram for Brøndby Kommune

Organisationsdiagram for Brøndby Kommune

3.500 medarbejdere

I Brøndby Kommunes organisation er der ca. 3.600 medarbejdere. En del medarbejdere er på deltid og omregnet til fuldtidsbeskæftigede er antallet knapt 3.000.

Kontakt

Staben for Politik, Jura og Kommunikation

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

staben@brondby.dk

Sidst opdateret den 18. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune