Kommunaldirektør

Kommunaldirektøren er den øverste ansvarlige embedsmand og leder af direktionen i Brøndby Kommune.

Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen er den øverste ansvarlige embedsmand og dermed den samlende kraft for Brøndby Kommunes administrative organisation og de 3.600 ansatte, hvis opgave det er at omsætte politikernes visioner til virkelighed.

Organisationen er kendetegnet ved at være enkelt opbygget, bestående af en direktion med Peter Kjærsgaard Pedersen i spidsen, tre forvaltninger og tre stabsfunktioner, der hver især og i samarbejde varetager kommunens mange forskellige opgaver.

Som politisk ledet organisation er det respekten for det lokale demokrati, der er fundamentet for organisationens opbygning og det daglige arbejde med at levere service til byens borgere og virksomheder.

Organisationsdiagram for Brøndby Kommune
Organisationsdiagram for Brøndby Kommune

Organisationsdiagram for Brøndby Kommune

Organisationsdiagram som tekst

Kommunaldirektør Peter Kjærsgaard Pedersen

Staben for Politik, Jura og Kommunikation Stabschef Karen Kjeldgård Petersen

Økonomiafdelingen Økonomichef Henriette Lilleør

HR-afdelingen HR-chef Lise Rasmussen

Børne-, Kultur og Idrætsforvaltning Direktør Bente Skovgaard Kristensen

Social- og Sundhedsforvaltning Direktør Cecilie Engell

Teknik- og Miljøforvaltning Direktør Casper Toftholm

Peter Kjærsgaard Pedersen

Peter Kjærsgaard Pedersen

Kommunaldirektør

Tlf. 43 28 28 28

pkp@brondby.dk

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

"Ledelse i fællesskab" er Brøndby Kommunes ledelsesgrundlag, som er udarbejdet i forlængelse af Brøndby Kommunes første samlede strategi – Brøndby 2030. 

Ledelsesgrundlag for Brøndby Kommune

Kontakt

Brøndby Kommune

Peter Kjærsgaard Pedersen
Kommunaldirektør

Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

pkp@brondby.dk

Sidst opdateret den 01. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune