Eget hus

Placering af beholdere

Læs om krav til placering af dine beholdere.

Hvis du vil...

Skraldemanden henter dine beholdere inde på din grund, når de skal tømmes, hvis de er placeret som beskrevet her på siden. Ellers skal du selv køre beholderne ud til skel/fortov på tømmedagen.

Haveaffaldsbeholderen hentes ikke på din grund, den skal sættes ud for skel på fortov eller vej.

Krav til vejen hen til beholderne

Der skal være let adgang til dine beholdere, så din skraldemand kan tømme dem. Derfor er der en række krav til din adgangsvej. Din adgangsvej er vejen fra, hvor dine beholdere står på din grund, og ud til fortovet:

• Den skal være jævn og stabil med et kørefast underlag
• Der må ikke være trapper
• Den må højst stige 1 meter for hver 10 meter
• Der skal være en frihøjde på mindst 2,1 meter
• Den skal være så bred, at skraldemanden uden problemer kan køre med beholderen (min 90 cm)
• Døre og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv, og der må kun skulle åbnes én låge
• Hække og træer må ikke vokse ud over adgangsvejen
• Den skal være ren, vedligeholdt og fri for cykler, barnevogne og lignende.
• Den skal være ryddet for sne og is og saltet/gruset i glat føre

Din adgangsvej må være op til 25 meter, og hvis du bor på koteletgrund, må den være 40 meter. Du må også gerne stille dine beholdere adskilt, så længe adgangsvejen til hver enkelt beholder opfylder de ovennævnte krav.

Krav til standpladsen - hvor beholderne står

Standpladsen er det sted på din grund, hvor affaldsbeholderne står.
Pladsen skal opfylde følgende krav:

• Den skal være i niveau med det omliggende terræn. Det vil sige, der må ikke være trapper og trin op til beholderne
• Der skal være god plads omkring beholderne, så skraldemanden kan håndtere beholderne
• Der skal være en frihøjde på min. 2,1 meter over beholderne
• Beholderne skal stå med hjul og håndtag udad

Hvad sker der, hvis du ikke overholder kravene?

Overholder din adgangsvej ikke kravene, så bliver din affaldsbeholder ikke hentet inde på grunden.
Hvis du vil have tømt dine beholdere, skal du derfor selv køre dem ud til fortovet senest kl. 6 på tømningsdagen og tidligst aftenen før.

Få mail- og sms-påmindelse

Tilmeld dig vores mail- og sms-service, så sender vi dig en påmindelse dagen før tømning, så du ikke glemmer at køre dine beholdere frem. Se link øverst på siden.

Se affaldskalender

Se hvornår vi tømmer dine beholdere i linket øverst på siden

Skrevet af Brøndby Kommune
Skraldemand

Vi blander ikke dit affald

Når du som borger har sorteret dit genanvendelige affald,
så bliver det ikke blandet igen
Madaffald

Sådan minimerer du lugtgener fra madaffald

Se de gode råd i videoen.
Sortering

Det nytter at sortere!

Sorteret affald kan bruges igen.
Se fire videoer om, hvorfor det nytter.