Hold Brøndby Ren

Læs mere om, hvordan du låner et opsamlingssæt, når du skal samle affald.

Lån et opsamlingssæt

Når du skal ud at samle affald, kan du låne opsamlingssæt på kulturhusene Kilden og Brønden. Et opsamlingssæt består af:

  • En gribetang
  • En opmærksomhedsvest
  • Affaldsposer
  • Klistermærker til affaldsposerne, så du kan få dem hentet

Tænger og veste findes både i voksen- og børnestørrelse.

Du skal henvende dig til kulturhusets personale og udfylde en seddel med kontaktoplysninger samt datoen for udlån, hvorefter sættet er dit i en uge. Du bedes rengøre tangen, inden du afleverer den tilbage. Når du leverer sættet tilbage, skal du henvende dig til personalet og få lånet afsluttet. 

Hvor må du samle affald?

Du må kun samle affald på kommunens offentlige arealer. 

Gode råd til sikker affaldsindsamling

  • Hav altid din opmærksomhedsvest på, så du er synlig.
  • Saml ikke farligt affald op: kanyler, fyrværkeri, kemikalieholdige beholdere, glasskår eller andre skarpe genstande.
  • Lad døde dyr eller andet organisk materiale være, det kan indeholde bakterier og smitte, og det bliver alligevel hurtigt nedbrudt.
  • Du må ikke samle affald i midterrabatter på veje eller andre steder, hvor det er farligt at færdes.

Når du har samlet affald

Placér affaldsposen ved en større vej i opsamlingsområdet, så det er let for skraldebilen at hente det – eller ved siden af din egen husstands affaldsbeholdere. Husk at sætte det udleverede klistermærke på affaldsposen, så det tydeligt kan ses af dem, der skal hente den. Du må selvfølgelig gerne stille mere end en pose. 

Når det er gjort, indberetter du det i "Giv et praj" øverst på siden, eller i "Giv et praj Brøndby appen". Du bedes indberette det som ”Affald” og vedhæft gerne et billede af affaldets placering.

Finder du farligt affald eller affald, der ikke kan være i en pose, så skriv det i "Giv et praj".

Hvis du har yderligere spørgsmål, kan du kontakte Brøndby Kommunes Miljøafdeling.

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 11. juli 2022
Skrevet af Brøndby Kommune