Storskrald

Storskrald fra villa og rækkehuse

Mit Affald kan du anmelde manglende affaldstømning, få en SMS forud for dit tømningstidspunkt, hente en affaldskalender for din adresse eller bestille en papbeholder.

I det vindue, der åbner, når du klikker på Mit Affald, skal du starte med at indtaste din adresse og trykke på knappen Næste, for at komme til alle mulighederne.

Storskrald

Vi henter storskrald og tømmer papbeholderen én gang om måneden. Stil affaldet og papbeholderen ud for skel på fortov eller rabat tidligst dagen før og senest kl. 7 på tømmedagen.

Er dit storskrald stillet rigtigt frem inden kl. 7, sorteret rigtigt og ikke afhentet inden kl. 17, er der sket en fejl.

Hvis dit affald ikke er blevet hentet, fordi det ikke er sorteret ordentligt, eller fordi det indeholder affald, der ikke er storskrald, vil renovationsmedarbejderen lægge en seddel.

Hvad er storskrald?

Du må sætte følgende typer affald ud til storskrald:

 • Indbo og møbler
 • Jern og større metalemner (max 2 meter)
 • Hårde hvidevarer tømt for indhold og stort elektronik – småt elektronik skal i miljøboksen
 • Sanitet som f.eks. håndvask, rene toiletter og lignende
 • Porcelæn og keramik (i en spand, max 15 liter)
 • Brædder (bundtet, max 1,5 meter)
 • Andet brandbart som f.eks. tekstil og småt indbo – skal pakkes i klare plastsække
 • Pap (bundtet, samlet i en papkasse eller beholder). Hvis du har en beholder til pap, skal den stilles ud for skel inden kl. 7 med håndtagene vendt ud mod renovationsmedarbejderen.

Hvad er IKKE storskrald?

Ordningen omfatter ikke:

 • Haveaffald
 • Erhvervsaffald
 • Byggeaffald
 • PVC, fx gummistøvler, badebolde/bassiner
 • Imprægneret træ
 • Glas-, plast- og metalemballage
 • Småt elektronik, vinduer og spejle til storskrald.

Glas-, plast- og metalemballage skal i dine affaldsbeholdere. Småt elektronik skal i miljøboksen. PVC, imprægneret træ og byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen.

Sortering af storskrald

Du skal stille dit storskrald klart adskilt, så det er let at se hvilket affald, du har stillet ud. Du skal pakke alle mindre genstande i klare plastsække. Det sorterede affald placeres i hver sin bunke, så renovationsmedarbejderen nemt kan håndtere affaldet ved afhentningen. Usorteret storskrald tages ikke med.

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 25. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune