Storskrald

Læs om storskrald her, hvis du bor i villa eller rækkehuse.

Anmeld manglende affaldstømning

Mit Affald kan du anmelde manglende affaldstømning, få en SMS forud for dit tømningstidspunkt, hente en affaldskalender for din adresse eller bestille en papbeholder.

I det vindue, der åbner, når du klikker på Mit Affald, skal du starte med at indtaste din adresse og trykke på knappen Næste, for at komme til alle mulighederne.

Storskrald

Vi henter storskrald og tømmer papbeholderen én gang om måneden. Stil dit storskrald og papbeholderen ud for skel på fortov eller rabat tidligst dagen før og senest kl. 7 på tømmedagen.

Der er sket en fejl, hvis dit storskrald ikke er afhentet inden kl. 17 til trods for, at det er sorteret korrekt og stillet ud for skel på fortov eller i rabat senest kl. 7 på tømmedagen.

Hvis dit storskrald ikke er blevet hentet, fordi det ikke er sorteret ordentligt, eller fordi det indeholder affald, der ikke er storskrald, vil skraldemanden lægge en seddel.

Hvad er storskrald?

Du må sætte følgende typer affald ud til storskrald:

 • Indbo og møbler
 • Jern og større metalemner (max 2 meter)
 • Cykler - du skal sætte seddel på, hvor der står, at det er storskrald
 • Hårde hvidevarer tømt for indhold
 • Stort elektronik – Husk at småt elektronik skal i miljøboksen
 • Sanitet som fx håndvask, rene toiletter og lignende
 • Porcelæn og keramik (i en spand, max 15 liter)
 • Brædder (bundtet, max 1,5 meter)
 • Andet brandbart som fx tekstil og småt indbo – Det skal pakkes i klare plastsække
 • Pap (bundtet, samlet i en papkasse eller beholder). Hvis du har en beholder til pap, skal den stilles ud for skel inden kl. 7 med håndtagene vendt ud mod renovationsmedarbejderen.

Hvad er IKKE storskrald?

Ordningen omfatter ikke:

 • Haveaffald
 • Erhvervsaffald
 • Byggeaffald
 • PVC, fx gummistøvler, badebolde/bassiner
 • Imprægneret træ
 • Glas-, plast- og metalemballage
 • Småt elektronik, vinduer og spejle til storskrald.

Glas-, plast- og metalemballage skal i dine affaldsbeholdere. Småt elektronik skal i miljøboksen. PVC, imprægneret træ og byggeaffald skal afleveres på genbrugsstationen.

Sortering af storskrald

Du skal stille dit storskrald klart adskilt, så det er let at se hvilket affald, du har stillet ud. Du skal pakke alle mindre genstande i klare plastsække. Det sorterede affald placeres i hver sin bunke, så skraldemanden nemt kan håndtere affaldet ved afhentningen. Usorteret storskrald tages ikke med.

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 22. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune