Genbrugsstationen

Noget af dit affald kan du kun aflevere på genbrugsstationen. Det gælder farligt affald, byggeaffald, sanitet, spejle og vinduer. Det er affaldstyper, som IKKE er med i storskraldsordningen eller ordningen for husholdningsaffald.

Brøndby Genbrugsstation

Sydgårdsvej 21

2605 Brøndby

Åbningstider

Alle dage: Kl. 09.00-17.00

Dog lukket den 24., 25., 26. og 31. december og 1. januar

Aflevering af affald på genbrugsstationen

Du kan aflevere alle typer affald på genbrugsstationen – undtagen dagrenovation, madaffald, medicinrester og støvende asbestaffald.

Affaldet skal være korrekt sorteret, inden du kommer det i containerne på genbrugsstationen. Specielt i weekenderne kan der være mange besøgende på genbrugsstationen. Derfor er det nemmest for alle, hvis du har sorteret dit affald hjemmefra.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald, står personalet parat med råd og vejledning. 

Kommer du i bil må den maksmalt veje 3.500 kg. Trailer medregnes ikke i de 3.500 kg.

Enhver, der befinder sig på genbrugsstationens område, har pligt til at rette sig efter ordensreglementet og personalets instrukser.

Kun klare sække

For at sikre en bedre sortering skal affald afleveres i klare sække. Der er ingen adgang på genbrugsstationen med affald i sorte sække. Du kan købe klare plastsække i de fleste dagligvarebutikker og byggemarkeder.

Aflever farligt affald på genbrugsstationen

Du skal aflevere det farlige affald  til personalet på genbrugsstationen. Det skal være sikkert emballeret og være mærket med affaldstypen. Asbest og eternit skal være i lukkede plastsække.

Aflever rent jord på genbrugsstationen

Du kan kun aflevere ren jord på genbrugsstationen, og du må maksimalt aflevere en 1 m3. Har du mere end 1 m3, skal du anmelde dette til os. Anmeld jorden her.

Find og aflever brugt guld i Byttehuset

I Byttehuset på Brøndby Genbrugsstation kan du aflevere de ting, du ikke længere bruger og komme hjem med andres brugte guld. Du er altid velkommen til at tage 1-5 ting med hjem fra Byttehuset, og du behøver ikke selv aflevere noget.

  • Sæt de ting, du ikke selv bruger mere på reolen uden for Byttehuset. Varer der ikke kan tåle regn, kan du tage med i ind i byttehuset.
  • Hvis Byttehuset er åbent, kan du gå ind og tage 1-5 ting med hjem.
  • Hvis du kommer uden for åbningstid, finder du måske varer på den udendørs reol, andre har sat, som du kan bruge.

Byttehuset har åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-16 og lørdag og søndag kl. 10-15. Du kan ringe til dem på telefon 2342 7097.

Du skal selv sortere de ting, du afleverer i Byttehuset. Vi tager ikke imod flyttekasser med ting, der ikke er sorteret. For at Byttehuset er rart for alle at bruge, er det vigtigt, at de ting du afleverer er rengjorte og i god stand.

Book besøg på Brøndby Genbrugsstation

Skoleklasser og børnehaver kan booke et besøg på genbrugsstationen. Her tager pladsformidleren eleverne med på skattejagt i affaldsbunkerne og viser dem eksempler på produkter, som er fremstillet af indsamlede genbrugsmaterialer. Kontakt Brøndby Genbrugsstation for at høre mere på genbrug@brondby.dk

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 23. september 2022
Skrevet af Brøndby Kommune