Genbrugsstationen

Noget af dit affald kan du kun aflevere på genbrugsstationen. Det gælder farligt affald, byggeaffald, sanitet, spejle og vinduer. Det er affaldstyper, som IKKE er med i storskraldsordningen eller ordningen for husholdningsaffald.