Genbrugsstationen

Noget af dit affald kan du kun aflevere på genbrugsstationen. Det gælder farligt affald, byggeaffald, sanitet (vaske og toiletter), spejle og vinduer. Det er affaldstyper, som IKKE er med i storskraldsordningen eller ordningen for husholdningsaffald.

Praktisk info

Adresse

Sydgårdsvej 21
2605 Brøndby 

Åbningstider

09 - 17 i hverdagene
09 - 17 i weekenden og på helligdage

Lukket: 24, 25, 26 og 31 december og 1 januar

Aflevering af affald

Du kan aflevere alle typer affald på genbrugsstationen – undtagen dagrenovation, madaffald, medicinrester og støvende asbestaffald.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal aflevere dit affald, står personalet parat med råd og vejledning. 

Kommer du i bil må den maksmalt veje 3.500 kg. Trailer medregnes ikke i de 3.500 kg.

Det er ikke tilladt at fjerne genstande (klunse) fra genbrugsstationen.

Enhver, der befinder sig på genbrugsstationens område, har pligt til at rette sig efter ordensreglementet og personalets instrukser.

Byttehus - hvor brugte ting får nyt liv

Du skal stille dine byttevarer på vogne udenfor byttehuset, inden du går ind. Varer der ikke kan tåle regn, eller varer der er særligt gode, kan du tage med i ind i byttehuset.

Du må højest tage 1-5 ting med dig hjem fra Byttehuset om dagen, uanset hvor mange ting du selv har haft med. Hvis du gerne vil have en vare fra Byttehuset, der er særligt god, skal du snakke med personalet om at lave en ”byttehandel”.

Du skal selv sortere de ting, du afleverer i Byttehuset. Vi tager ikke imod flyttekasser med ting, der ikke er sorteret.

For at Byttehuset er rart for alle at bruge, er det vigtigt, at de ting du afleverer er rengjorte og i god stand. For at andre kan få lige så meget gavn af tingene som dig, må du ikke aflevere ting, der ikke længere kan bruges eller er gået i stykker: fx defekt elektronik, ødelagte bøger eller porcelæn med skår osv.

Åbningstider:

Mandag          Lukket

Tirsdag          10 - 16

Onsdag          10 - 16

Torsdag          10 - 16

Fredag           Lukket

Lørdag           10 - 15

Søndag          10 - 15

Kun klare sække

Du må kun anvende klare affaldssække, når du skal aflevere affald i sække på genbrugsstationen. Der er således ingen adgang med affald i sorte sække. 

Jord

Du kan kun aflevere ren jord på genbrugsstationen, og du må maksimalt aflevere en 1 m3. Har du mere end 1 m3, skal du anmelde dette til os via jordweb.dk.

Sorter affaldet hjemmefra

Affaldet skal være korrekt sorteret, inden du kommer det i containerne på genbrugsstationen. Specielt i weekenderne kan der være mange besøgende på genbrugsstationen. Derfor er det nemmest for alle, hvis du har sorteret dit affald hjemmefra.

Aflevering af farligt affald

Du har mulighed for at aflevere farligt affald på genbrugsstationen.

Det farlige affald skal du aflevere til personalet. Det skal være sikkert emballeret og være mærket med affaldstypen.

Asbest og eternit skal være i lukkede plastsække. Kontakt personalet når du skal aflevere det.

Virksomheders adgang til genbrugsstationen

Virksomheder skal betale for at benytte genbrugsstationen. Ordningen bliver administreret af Vestforbrænding. Så du kan læse om virksomheders adgang til genbrugsstationen via Vestforbrændings hjemmeside.

Undervisning - skoler og børnehaver

Skoleklasser og børnehaver kan booke et besøg på genbrugsstationen. Her tager pladsformidleren eleverne med på skattejagt i affaldsbunkerne og viser dem eksempler på produkter, som er fremstillet af indsamlede genbrugsmaterialer. Kontakt genbrugsstationen for at høre mere: genbrug@brondby.dk eller 43 28 24 53

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 13. oktober 2021
Skrevet af Brøndby Kommune