Affaldsgebyrer og priser

Her på siden kan du finde de gældende affaldsgebyrer.

Affaldsgebyrer du skal betale som borger i Brøndby Kommune

Affaldsgebyrerne for husholdninger opkræves hos grundejeren via ejendomsskattebilletten.

Gebyr for fælles formål - pris pr. enhed

Fælles formål er en omkostning, som skal betales af alle husstande. Gebyret dækker udgifterne til blandt andet administration og informationsarbejde. 

 • Helårsboliger 180 kr.
 • Kolonihaver og sommerhuse 90 kr.

Gebyr for genbrugsordninger - pris pr. enhed

Genbrugsordninger er storskrald, genbrug, farligt affald og genbrugsstationen. Gebyr for genbrugsordninger dækker udgifterne til indsamling og behandling af storskrald, genanvendelige materialer, farligt affald, afbetaling på de nye affaldsbeholdere samt drift af genbrugsstationen.

 • Villaer/rækkehuse 2.280 kr.
 • Etageboliger 1.524 kr.
 • Kolonihaver og sommerhuse 880 kr.

Beholdergebyr for restaffald - pris pr. beholder

 • 240 liters 2-delt beholder til rest- og madaffald. 1.726,40 kr.
 • 240 liters 2-delt beholder til rest- og madaffald med tømning hver anden uge 1.159,60 kr.
 • 140 liters beholder 1.560 kr. 
 • 190 liters beholder 1.705,60 kr.
 • 240 liters beholder 1.726,40 kr.
 • 400 liters beholder 1.976 kr.
 • 660 liters beholder 2.652 kr.
 • 770 liters beholder 2.925 kr.
 • 1.000 liters beholder 2.860 kr.
 • 8.000 liters beholder 16.640 kr.
 • 10.000 liters beholder 18.980 kr.
 • 14.000 liters beholdere 23.348 kr.
 • Komprimator 49.920 kr.

Beholdergebyr for nedgravede beholdere

 • Madaffald 2 m3 med tømning hver anden uge 5.720 kr.
 • Restaffald 2,5 m3 11.700 kr.                                                                            
 • Restaffald 3 m3 11.960,00 kr.
 • Restaffald 5 m3 13.000,00 kr.

Pris for ekstratømninger pr. sæk                         

 • 62,50 kr.

Strafgebyr ved gentagen og grov fejlsortering af affaldet i en husstand

 • 500 kr.

Haveaffald - frivillig ordning

 • Villa/rækkehuse 310 kr.
 • Etageboliger 340 kr./ton

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 23. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune