Affald fra villaer og rækkehuse

Læs om affald her, hvis du bor i villa eller rækkehus.

Mit Affald kan du anmelde manglende affaldstømning, få en SMS forud for dit tømningstidspunkt, hente en affaldskalender for din adresse eller bestille en papbeholder.

I det vindue, der åbner, når du klikker på Mit Affald, skal du starte med at indtaste din adresse og trykke på knappen Næste, for at komme til alle mulighederne.

Bor du i villa eller rækkehus i Brøndby Kommune, er du omfattet af følgende affaldsordninger:

 • Rest, mad, plast, papir, metal, glas og pap
 • Storskrald
 • Haveaffald
 • Genbrugsstationen

Hver husstand har tre todelte affaldsbeholdere, som du kan sortere seks forskellige typer affald i. I disse beholdere skal affaldet sorteres i plast- og papir, metal- og glas-, mad- og restaffald.

 • Mad- og restaffaldsbeholderen tømmes hver uge
 • Papir- og plastbeholderen tømmes hver 3. uge
 • Glas- og metalbeholderen tømmes hver 8. uge
 • Papbeholderen tømmes hver 4. uge til storskrald

Du kan finde de præcise datoer for tømninger af dine affaldsbeholdere i kommunens affaldskalender.

Din miljøboks bliver tømt samtidig med affaldsbeholderen til mad- og restaffald, hvis du udfylder feltet på boksens låg med navn og adresse og placerer boksen oven på affaldsbeholderen til mad- og restaffald. Sørg for at fylde den godt, inden du stiller den til tømning.

Du skal som bruger selv rengøre dine affaldsbeholdere. Der findes firmaer som mod betaling kommer ud og vasker affaldsbeholderne. Brøndby Kommune vedligeholder affaldsbeholderne, hvis de f.eks. går i stykker.

Madaffald

Læg madaffaldet i den grønne madaffaldspose og bind knude på, før du lægger den i beholderen.

Madaffald er:

 • Alt madaffald uden emballage både tilberedt og råt
 • Frugt og grønt inkl. skræller
 • Kød, knogler og ben
 • Æggeskaller og nøddeskaller
 • Brød og kager
 • Kaffefiltre og teposer
 • Pasta og ris

Nye poser til madaffald

Når du ikke har flere poser, kan du bestille nye ved at sætte en tom madaffaldspose i klemme under låget på beholderen til rest- og madaffald. Du kan også hente en rulle på genbrugsstationen, bibliotekerne eller rådhuset.

Undgå lugt

Du kan med få justeringer undgå lugt og fluer i dit madaffald i sommervarmen. Her er kommunens tips:

 • Dryp madaffaldet godt af og læg evt. noget papir i bunden af beholderen udenfor, som kan suge væsken
 • Pak letfordærvelige og/eller kraftigt lugtende madvarer ind i køkkenrulle
 • Læg bioposen forsigtigt i biospanden så der ikke går hul på den
 • Undgå at overfylde bioposen og husk at lukke den med en knude
 • Stil så vidt muligt din udendørsbeholder til madaffald i skyggen
Restaffald

Restaffald er det der er tilbage, når du har sorteret det genanvendelige fra. Det skal lægges i en almindelig plastpose, og du skal binde knude på posen, så affaldet ikke flyder ud i beholderen. Beholdere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt.

Hvis du en gang imellem har for meget restaffald, kan du lægge det i en sæk, som du stiller ved siden af din beholder til mad- og restaffald og indberette det til kommunen via vores hjemmeside eller ved at sende en mail senest dagen før, vi henter. Du kan finde prisen pr. sæk her

Din affaldsbeholder til restaffald kan bruges til:

 • Snavset emballage
 • Pizzabakker
 • Mælke- og juicekartoner
 • Chips- og kaffeposer
 • Bleer, vatpinde og engangsklude
 • Gavepapir og gavebånd 
 • Kattegrus
 • Flamingo

Du må ikke smide farligt affald, elektronik, batterier og affald, som kan genbruges i affaldsbeholderen til restaffald. Farligt affald, elektronik og batterier er miljøskadelige og skal derfor afleveres i miljøboksen, så de kan blive behandlet forsvarligt.

Tømning af mad- og restaffald hver 14. dag

Har du ikke særligt meget mad- og restaffald, kan du vælge at få din beholder tømt hver 14. dag i stedet for hver uge. På den måde kan du spare penge.

Pris for indsamling af mad- og restaffald 

Når du tilmelder dig i linket øverst på siden, får du et mærkat sat på din postkasse, så skraldemanden kan se, at der er 14. dages tømning på din adresse.

Papir

Papiret skal være rent og tørt, når du lægger det i affaldsbeholderen.

Din affaldsbeholder til papir kan bruges til:

 • Aviser og ugeblade
 • Reklamer
 • Kontorpapir
 • Tegnepapir
 • Borchurer
 • Skrive- og tegnepapir

Du må ikke smide pap, karton, mælkekartoner, pizzabakker, gavebånd, æggebakker og indbundne bøger i affaldsbeholderen til papir. Pap og karton skal til storskrald og mælkekartoner og pizzabakker skal i affaldsbeholderen til restaffald.

Plast

Plastaffald er typisk brugt emballage, men kan også være plastgenstande, som ikke længere skal bruges. Brugt plast kan genanvendes og blive til nye produkter. Plastaffaldet må ikke indeholde mad og væske.

Affaldsbeholderen må ikke fyldes mere, end låget kan lukkes tæt. Hvis du ikke har plads nok i din beholder til plast, kan du stille en klar plastsæk med ekstra plast ved siden af din affaldsbeholder.

Din affaldsbeholder til plast kan bruges til:

 • Plastemballager fra mad
 • Plastikflasker
 • Plastikbøtter, -dunke og -beholdere
 • Plastikfolie og husholdningsfilm
 • Plastikposer, indkøbsposer og frostposer
 • Bokse og bakker af hård plast
 • Plastiklegetøj uden elektronik
 • Tandbørster, hårbørster

Du må ikke smide chips- og kaffeposer, flamingo, plastemballage fra kemikalier og PVC i din affaldsbeholder til plast. Flamingo og chipsposer skal i beholderen til restaffald, PVC skal afleveres på genbrugsstationen og emballage fra kemikalier skal i miljøboksen.

Glas

Glas skal i din affaldsbeholderen til metal og glas. Du må ikke sætte glas ud til storskrald.

Du kan også aflevere glas i de kuber, som er opstillet forskellige steder i kommunen eller på genbrugsstationen. Vær opmærksom på om dit glasaffald er varmefast glas eller krystalglas. Disse typer må ikke blandes med almindeligt glas.  

Emballageglas skal være tømt, inden det smides ud.

Din affaldsbeholder til glas kan bruges til:

 • vinflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Emballageglas
 • Skår fra konservesglas
 • Drikkeglas (ikke krystal)

Der må ikke blandes keramik, porcelæn, vinduesglas, ildfaste fade og krystal sammen med emballageglas, da det ikke kan smeltes om og genanvendes. Selv meget små mængder urenheder kan ødelægge en hel produktion af genbrugsglas. Aflever det til storskrald (15 l spanden) eller på genbrugsstationen.

Metal

Metal skal i din affaldsbeholder til metal og glas. Bortset fra stort metal må du ikke sætte metal ud til storskrald.

Metalemballage skal være tømt for madrester. Affaldsbeholderen må ikke fyldes mere, end låget kan lukkes tæt. Større metaldele, som ikke kan være i beholderne, kan stilles frem til storskrald eller afleveres på genbrugsstationen.

Din affaldsbeholder til metal kan bruges til:

 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser
 • Metallåg fra fx glas og kapsler
 • Værktøj, fx hammer eller sav
 • Stanniol
 • Foliebakker
 • Gryder og pander
 • Sakse og knive

Spraydåser og trykdåser må du ikke komme i beholderen. Dem afleverer du på genbrugsstationen som farligt affald eller i Miljøboksen.

Pap

Papaffald skal i beholderen til pap ved din husstand, eller bundtes og lægges løst på fortov, eller ved siden af beholderen. Husk at tage plast og flamingoindlæg ud af papkasserne, inden de smides ud.

Pap skal være rent og tørt for at kunne genanvendes.

Din affaldsbeholder til pap kan bruges til:

 • Papkasser
 • Papæsker
 • Papstykker
 • Karton
 • Bølgepap
 • Paprør
 • Æggebakker

Pap må gerne være revet i stykker – men det må ikke være vådt eller beskidt. Derfor må der ikke smides mælkekartonner, pizzabakker og andet urent pap i beholderen.

Beholderen til pap tømmes hver 4. uge. sammen med storskrald.

Du skal stille beholderen ud på fortovet tidligst aftenen før og senest kl. 7 den dag, vi tømmer den. Hvis du har mere pap, end der kan være i beholderen, kan du lægge det bundtet eller samlet i en papkasse ved siden af beholderen.

Har du ikke en beholder til pap, kan du bundte det med snor eller samle det i en papkasse og lægge det ud til storskrald.

Du kan fortsat aflevere pap på genbrugsstationen

Miljøboksen

Miljøboksen må indeholde alt det, du før afleverede til farligt affald på genbrugsstationen. Pak affaldet i originalemballage, hvis du stadig har den. Ellers skal du pakke det ind i fx fryseposer eller glas med låg og tydeligt skrive udenpå, hvad der er i. Husk at fylde miljøboksen op, inden du afleverer den

Din miljøboks bliver tømt, når du ønsker det. Du skal blot udfylde feltet på boksens låg med navn og adresse og stille den ud på beholderen til mad- og restaffald senest kl. 6 på tømmedagen. Du kan også selv aflevere din miljøboks på genbrugsstationen

I miljøboksen kan du aflevere:

 • Batterier og småt elektronik
 • Kemikalierester
 • Kviksølvtermometre
 • Spraydåser
 • Malingrester
 • Gødning, insekt- og plantegifte
 • Energisparepærer

Du må ikke aflevere medicinrester og – emballage, spidse og skarpe genstande, selvantændelige klude og væsker og fyrværkeri i miljøboksen. Medicinrester skal afleveres på apoteket og fyrværkeri og andet farligt affald skal på genbrugsstationen.

Hvad sker der med dit affald?

Dine todelte affaldsbeholdere gør det meget lettere at sortere affald. På den måde får vi genbrugt rigtigt mange af de ressourcer, vi ellers ville smide i skraldespanden. Dine todelte affaldsbeholdere bliver hentet af skraldebiler, der også er delt op i to rum, som holder de forskellige typer affald adskilt under transport. Det er forskelligt, hvad der sker med dit affald, når det bliver genbrugt.

Madaffald bliver brugt til produktion af biogas og kompost. Biogassen bruges til at lave el, varme og brændstof til transport. Komposten spredes på markerne som gødning.

Restaffaldet er det eneste affald, som bliver kørt til forbrænding. Her bliver det til varme og el.

Papir kan genbruges op til syv gange. Det bliver f.eks. til nye aviser. På den måde sparer vi både energi, kemikalier og undgår at fælde nye træer.

Plast kan blive til nye plastprodukter som for eksempel havemøbler, fleecetrøjer og bamsefyld. Der går ca. 2 kg olie til at producere 1 kg plast, derfor sparer vi olie ved at genbruge plast.

Genbrugsglas bliver solgt til et glasværk, som smelter det om. Så kan det blive til nyt glas. Igen og igen.

Metal koster både energi og råstoffer at udvinde. 1 kg aluminium udvundet af bauxit skaber f.eks. ca. 85 kg affald. 1 kg genbrugsaluminium giver derimod kun 3,5 kg affald.

Mange af materialerne i elektronik kan genbruges, da det indeholder en lang række metaller, som kan omsmeltes og bruges i nye elektronikprodukter. Elektronik indeholder tit også plastik – og glas – som egner sig godt til at blive genbrugt.

Dit storskrald bliver genbrugt på forskellige måder afhængig af, hvad du sætter ud. Hvis dit storskrald er sammensat af forskellige materialer, f.eks. et træbord med metalben, skal du først skille det ad. Så kan metallet blive genbrugt. Det brændbare storskrald, som ikke kan genbruges, bliver kørt til forbrænding og bliver til el og fjernvarme.

Pap kan genbruges til nyt pap i f.eks. papkasser, køkkenruller eller æggebakker. Pap kan bruges igen og igen.

Haveaffaldet bliver kørt til et komposteringsanlæg, hvor det bliver omdannet til kompostjord. Mikroorganismer i naturen nedbryder haveaffaldet til jord, vand, varme og CO2.

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 16. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune