Farligt affald

Her finde du svar på, hvilket farligt affald du må komme i din røde miljøboks, hvornår den bliver tømt, og hvad der sker med affaldet.

Farligt affald

Farligt affald er vigtigt at bortskaffe forsvarligt. I din røde miljøboks kan du bortskaffe kemikalier, gift, maling, batterier m.m

Hvad må komme i din miljøboks?

I din miljøboks kan du aflevere:

 • batterier og småt elektronik
 • Energisparepærer og lysstofrør
 • kemikalierester
 • rengøringsmidler
 • spraydåser
 • malingrester
 • gødning, insekt- og plantegifte

Affaldet skal pakkes ind. Her kan du fx bruge originalemballagen, fryseposer eller glasbeholdere med låg. Skriv tydeligt udenpå, hvad der er i.

Spraydåser som eksempelvis deodorantspray, hårfarve og hårlak er farligt affald, fordi de kan risikere at brænde eller eksplodere, hvis de får direkte sollys, høj varme (over 50°C) eller udsættes for tryk.

Hvad må du ikke komme i din miljøboks

I miljøboksen må der ikke komme:

 • medicinrester og emballage
 • spidse og skarpe genstande
 • selvantændelige klude og væsker
 • fyrværkeri

Du kan aflevere farligt affald på Genbrugsstationen og medicinrester på apoteket.

Husk altid at lukke låget på din miljøboks forsvarligt og holde den uden for børns rækkevidde.

Hvornår bliver min miljøboks tømt?

Din miljøboks bliver tømt sammen med beholderen til mad- og restaffald. Du skal blot udfylde feltet på boksens låg med navn og adresse og stille den oven på låget af mad- og restaffalds beholderen senest kl. 6 på tømmedagen for denne beholder. Du kan også selv aflevere din miljøboks på genbrugsstationen, og få en ny med hjem.

Hvad sker der med det farlige affald?

På genbrugsstationen håndsorterer de det farlige affald. Det lægges i specielle beholdere og sendes til destruktion eller specialbehandling, hvor værdifulde ressourcer udnyttes. 

En stor del af det farlige affald bliver brændt under særlige og kontrollerede forhold. Det giver mulighed for at udnytte energien til at producere varme og elektricitet.  

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 15. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune