Farligt affald

Her kan du læse mere om hvilket farligt affald, du må komme i din røde miljøboks, hvornår den bliver tømt, og hvad der sker med affaldet.

Farligt affald

Det er vigtigt, at farligt affald bliver bortskaffet forsvarligt. Det gør du i din røde miljøboks, hvor du fx kan bortskaffe kemikalier, gift, maling og batterier.

Sæt din miljøboks til farligt affald på hvilken som helst beholder

Fra den 30. maj 2022 kan du sætte din røde miljøboks til farligt affald på hvilken som helst af dine todelte beholdere. Så tager skraldemanden miljøboksen med og stiller en ny.

Hvad må komme i din røde miljøboks?

 • Batterier og småt elektronik
 • Energisparepærer og lysstofrør
 • Kemikalierester
 • Rengøringsmidler
 • Spraydåser
 • Malingrester
 • Gødning, insekt- og plantegifte

Affaldet skal pakkes ind. Her kan du fx bruge originalemballagen, fryseposer eller glasbeholdere med låg. Skriv tydeligt udenpå, hvad der er i.

Spraydåser som eksempelvis deodorantspray, hårfarve og hårlak er farligt affald, fordi de kan risikere at brænde eller eksplodere, hvis de får direkte sollys, høj varme (over 50°C) eller udsættes for tryk.

Hvad må ikke komme i din røde miljøboks?

 • Medicinrester og emballage
 • Spidse og skarpe genstande
 • Selvantændelige klude og væsker
 • Fyrværkeri

Du kan aflevere farligt affald på Genbrugsstationen og medicinrester på apoteket.

Husk altid at lukke låget på din miljøboks forsvarligt og holde den uden for børns rækkevidde.

Hvad sker der med det farlige affald?

Det farlige affald bliver håndsorteret på genbrugsstationen. Det farlige affald lægges i specielle beholdere og sendes til destruktion eller specialbehandling, hvor værdifulde ressourcer udnyttes. 

En stor del af det farlige affald bliver brændt under særlige og kontrollerede forhold. Det giver mulighed for at udnytte energien til at producere varme og elektricitet.

Sådan stiller du din røde miljøboks til farligt affald.

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 22. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune