Affald fra etageboliger

Læs mere om sortering, hvis du bor i lejlighed med en fælles affaldsløsning.

Bor du i lejlighed med en fælles affaldsløsning

Alle husstande i Brøndby Kommune skal sortere deres dagrenovation i madaffald, restaffald, plast, papir, metal, glas og pap. Nogle ejendomme har fælles affaldsøer, hvor du kan aflevere de forskellige typer affald. Andre har skakte til restaffald og affaldsøer til de øvrige affaldstyper. For nærmere oplysning om, hvordan det er i din ejendom, skal du kontakte din ejendomsmester.

De fleste boligselskaber har en storskraldsgård, hvor du kan aflevere dit storskrald. 

Her kan du typisk aflevere:

 • Pap og karton
 • Brændbart affald
 • Polstrede møbler
 • Jern og metal
 • Elektronik
 • Keramik og porcelæn
 • Plast
 • farligt affald

Spørg din vicevært, hvis du er i tvivl om, hvor og hvordan du skal aflevere dit affald.

Sådan skal du sortere dit affald

Madaffald
 • Alt madaffald uden emballage
 • Frugt og grønt
 • Kød, knogler og ben
 • Æggeskaller
 • Kaffefiltre og teposer

Madaffald skal pakkes i de grønne poser. Du kan hente poserne på dit ejendomskontor. Husk at binde knude på posen, inden du lægger den i beholderne.

Restaffald

Restaffald er alt det affald fra den daglige husholdning, du ikke kan sortere fra til genbrug.

 • Snavset emballage
 • Pizzabakker
 • Chips- og kaffeposer
 • Bleer
 • Gavebånd og gavepapir 
 • Kattegrus
 • Flamingo

Det er meget vigtigt, at du ikke smider farligt affald (kemikalier, sæbe og rengøringsmidler), batterier og plast lavet af PVC (gummistøvler, regntøj, tasker, dækkeservietter etc.) ud som restaffald, det kan være meget giftigt at brænde af.

Plast
 • Plastemballager fra mad
 • Mad- og drikkekartoner fx mælk og juice
 • Plastikflasker
 • Plastikbøtter, -dunke og -beholdere
 • Plastikfolie og husholdningsfilm
 • Plastikposer, indkøbsposer og frostposer
 • Bokse og bakker af hård plast
 • Plastiklegetøj uden elektronik
 • Tandbørster, hårbørster

Chips- og kaffeposer skal i restaffald.

Papir
 • Aviser, ugeblade og reklamer
 • Breve
 • Kuverter (med og uden rude)
 • Brochurer
 • Skrive- og tegnepapir
 • Telefonbøger
Glas
 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Vinflasker
 • Skår fra flasker og konservesglas  

Glasset skal være tømt for mad.

Metal
 • Konservesdåser
 • Øl- og sodavandsdåser uden pant
 • Metallåg fra fx glas
 • Ølkapsler
 • Foliebakker
 • Gryder og pander
 • Sakse og knive

Spraydåser og småt elektronik må ikke afleveres i metalbeholderen. Spraydåser er farligt affald og skal lægges sammen med elektronikken i jeres affaldsgård.

Pap
 • Pap
 • Karton
 • Bølgepap
 • Paprør
 • Æggebakker

Pap og karton skal være rent og tørt. Husk at fjerne flamingo og andet indhold fra papkasser, da det ellers ødelægger mulighederne for at genbruge pappet.

Storskrald

De fleste boligselskaber har en storskraldsgård, hvor du kan stille dit storskrald. 

Her kan du typisk aflevere:

 • Pap og karton
 • Brændbart affald
 • Polstrede møbler
 • Jern og metal
 • Elektronik
 • Keramik og porcelæn
 • Plast
 • Farligt affald

Spørg din vicevært, hvis du er i tvivl om, hvor og hvordan du skal aflevere dit affald.

Haveaffald

Spørg dit boligselskab/ejerforening hvordan haveaffaldet bliver håndteret, hvor du bor.

Farligt affald

Skal stilles i reol eller på en bakke ved siden af det farlige affaldsskab i affaldsgården.

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 22. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune