Adgangsvejen til beholderne

Læs mere om hvordan du skal placere dine beholdere på din grund.

Adgangsvejen til dine beholdere

Beholderne hentes som udgangspunkt inde på grunden (standplads) ved tømning. For at vi kan hente dine beholdere inde på din grund, skal de stå så skraldemanden kan køre dem ud til vejen og tømme dem uden problemer. Der er derfor særlige krav til din adgangsvej:

  • Den skal være jævn og plan hele vejen - uden trin eller stigninger (stigninger må maksimalt være 10 %).
  • Den skal have en fast belægning fx fliser eller asfalt - ikke grus, græs, perlesten, brosten/chaussesten. Ved flisebelægning må der ikke være revner som beholderens hjul kan være i eller græsbegroning som gør, at det ikke er en jævn planflade.
  • Der skal være en fri højde på minimum 2,1 meter og en bredde på omkring 1 meter foran beholderne, så man uhindret kan passere med beholderen.
  • Låger og døre skal kunne stå åben af sig selv
  • Der må ikke være forhindringer på adgangsvejen, som besværliggør afhentningen.
  • Den skal være ryddet for sne og is og saltet/gruset i glat føre.

Det er vigtigt, at beholderne står med hjul og håndtag udad.

Hvis din adgangsvej ikke overholder kravene, kan du selv køre beholderne ud til fortovet senest kl. 6 på tømmedagen.

Tilmeld dig vores husk-på-service, så sender vi dig en sms dagen før tømning. 

Kontakt

Affald

Teknik- og Miljøforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

affald@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Sidst opdateret den 15. september 2021
Skrevet af Brøndby Kommune