Skolefravær - i skole igen

I skole igen er en af Brøndby Kommunes indsatser, der skal nedbringe fraværet for elever, der igennem en periode har haft højt fravær.