Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

På denne side kan du læse om PPR-samarbejdet i kommunen.

Om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og er en tværfaglig rådgivningsenhed under Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen. PPR er tværfagligt sammensat af talehøre-konsulenter, børneergoterapeuter, psykologer og administrativt personale, og deres væsentligste opgave er at rådgive og vejlede i forhold til inkluderende læringsmiljøer i daginstitutioner og skoler i Brøndby Kommune.

PPR giver både pædagogisk og psykologisk rådgivning i forhold til børn og unge.
Alle børn og unge og deres forældre kan, også anonymt, benytte tilbuddet om rådgivning.

Læs mere om PPRs ydelser i ydelseskataloget (PDF) 

Hvordan modtager man Pædagogisk Psykologisk Rådgivning?

Henvisning til PPR kan ske på forældres initiativ eller via daginstitutioners eller skoleleders initiativ i samråd med forældre. Som forælder søger du om rådgivning ved at udfylde indstillingsskemaet til PPR nedenfor.

Indstillingsskema til PPR (Word)

 

Læs om de fagligheder, som er en del af PPR-samarbejdet

Fysio- og ergoterapeuter

Børn og unge, der har behov for ergo- og fysioterapeut, har på et eller flere områder svært ved at udføre eller deltage i daglige meningsfulde aktiviteter, der har betydning for deres trivsel og udvikling.

Børn og unge kan f.eks. have udfordringer i forhold til: 

 • Personlige færdigheder, fx af- og påklædning og spisning
 • Daglige færdigheder, fx følge daglige rutiner, hjælpe med i madlavning
 • Leg, fx individuelt eller sammen med andre børn i hverdagen
 • Finmotorik, fx lyne lynlås, tage sokker af og på, skære frugt, tegne og skrive
 • Grov motorik, fx kravle, hoppe, cykle og boldspil
 • Perception, fx visuel opfattelse og bearbejdelse
 • Regulering af sanserne, fx tilpasse tempo og kraft, holde fokus i aktive omgivelser, undgår/opsøger specifikke legeredskaber fx gynger, klatrestativ

Ergo- og/eller fysioterapeut ser på de grundlæggende forudsætninger hos barnet/den unge samt omgivelsernes betydning for at kunne deltage i aktiviteter.

Børnene/de unge opleves ofte som motorisk usikre eller motorisk urolige. Ergo- og/eller fysioterapeut kan hjælpe barnet/den unge til at udvikle nye færdigheder og opnå en mere velfungerende hverdag.

Ergo- og fysioterapeut tilbyder nedenstående til børn og unge:

 • Observation, undersøgelse og vurdering
 • Rådgivning til forældre og personale omkring barnet 
 • Deltagelse i relevante tværfaglige møder
 • Henvisning til relevante hjælpemidler. 

 

Psykologer

Psykologisk bistand kan være relevant, når der er bekymring omkring barnets personlighedsmæssige, sociale eller indlæringsmæssige udvikling. Psykologernes opgaver er fx rådgivning og vejledning af forældre, lærere og pædagoger samt korte samtaleforløb og undersøgelse af det enkelte barn.

Psykologerne kan tilbyde:

 • Sparrende, rådgivende og vejledende samtaler med de voksne omkring barnet
 • Psykologiske undersøgelser – herunder pædagogisk psykologiske vurderinger og visitationsarbejde
 • Koordinering af indsats i forhold til barnet
 • Samtaleforløb af kortere varighed
 • Psykologisk krisearbejde  

Psykologisk bistand

PPR-psykologerne arbejder med børn og unge i vanskeligheder enten socialt, følelsesmæssigt eller fagligt.

PPR-psykologerne er tilknyttet alle skoler, daginstitutioner og dagplejen i Brøndby Kommune.

PPR-psykologerne samarbejder med de øvrige faggrupper i PPR om den fortløbende udvikling og kvalificering af PPRs tværfaglige indsats med fokus på en helhedsorienteret og inkluderende praksis.

Både forældre, pædagoger og lærere kan henvende sig.

Derudover varetager PPR-psykologerne krisearbejde for børn i Brøndby Kommune samt anonym familie rådgivning.

Talehørekonsulenter

Tale-hørekonsulenternes arbejdsområde omfatter børn og unge med vanskeligheder inden for tale, sprog og kommunikation. I alle samarbejdsrelationer tager vi udgangspunkt i sprogets betydning for barnets læring og for den sociale og personlige udvikling.

Tale-hørekonsulenterne kan tilbyde:

 • Rådgivende og vejledende samtaler med barnets voksne 
 • Sproglige undersøgelser og vurderinger: Observationer og test med tilbagemelding til de voksne omkring barnet 
 • Udredende/vejledende, eksemplarisk undervisning 
 • Undersøgelses- og undervisningstilbud for børn med særlige vanskeligheder: Visitering til sproggruppe og fonologigruppe i Taleboblen, talesprogklasse og stammegruppe. Børn med hørenedsættelse henvises til høreteamet 
 • Skriftlig vejledning 
 • Hjælp til fremskaffelse af trænings materiale 
 • Deltagelse i samarbejde vedrørende børn, som er henvist til børnepsykiatrisk afdeling, Børneklinikken, Læbe-Ganespalte Centret, Oralmotorisk Team, audiologiske afdelinger og specialskoler

 

Kontakt

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Horsedammen 42 gang B,
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 30

ppr@brondby.dk.

Telefontider 

Mandag til onsdag: Kl. 8.30-14.30

Torsdag: Kl. 8.30-17.30

Fredag: Kl. 8.30-12.00

Sidst opdateret den 24. juni 2022
Skrevet af Brøndby Kommune