Uddannelsesinstitutioner og ungdomsuddannelser i Brøndby

Brøndby Kommune huser en række uddannelsesinstitutioner, der tilbyder efterskoleophold og en ungdomsuddannelse

Læs mere om det enkelte uddannelsessted nedenfor.

Brøndby Idrætsefterskole

Brøndby Idrætsefterskole tilbyder både 9. og 10. klasse. Sideløbende med de obligatoriske fag har eleverne idrætsrelateret undervisning på skemaet.

Læs mere om Brøndby Idrætsefterskole på deres hjemmeside

Forberedende Grunduddannelse (FGU Vestegnen)

FGU Vestegnen er et  uddannelsestilbud for unge op til 25 år.  Den er for målrettet dig der vil gøre dig parat til ungdomsuddannelse eller job.

Du kan vælge mellem tre spor:

 • Almen grunduddannelse
 • Produktionsgrunduddannelse
 • Erhvervsgrunduddannelse

Forberedende grunduddannelse (FGU) tager udgangspunkt i dine behov med faglige udfordringer, der passer til dit niveau. Den er fleksibelt opbygget med forskellige på- og afstigningsmuligheder samt mulighed for at skifte spor.

Uddannelsen rummer både teori og praksis. Undervisningen er organiseret i hold- og arbejdsfællesskaber i et attraktivt ungemiljø, hvor der også bliver plads til fx idræt, sundhed, foredrag, teater, musik, konkurrencer, fester m.m.

Du kan høre mere om FGU ved at kontakte uddannelsesvejledningen på uv@brondby.dk

Læs mere om FGU Vestegnen på deres hjemmeside 

Brøndby Gymnasium

Brøndby Gymnasium er en privat, selvejende institution, der tilbyder unge en gymnasial uddannelse i form af den 2-årige HF og den 3-årige STX. Begge uddannelser kan udvides med et ekstra år, for eksempel i forbindelse med Team Danmark godkendelse.

Gymnasiet blev stiftet i 2005 og ligger på Brøndby Stadion 

Læs mere om Brøndby Gymnasium på deres hjemmeside

Social- og Sundhedsuddannelserne SOSU H

SOSU H er en statslig selvejende institution under Undervisningsministeriet, som udbyder erhvervsuddannelser under indgangen Omsorg, Sundhed og Pædagogik heriblandt: 

 • 10. klasse
 • Grundforløb 1
 • Grundforløb 2
 • SOSU-hjælper
 • SOSU-assistent
 • Pædagogisk assistent
 • EUX Velfærd
 • AMU-kurser og andet efteruddannelse

SOSU H har skoler i Brøndby, Frederikssund, Gladsaxe, Helsingør, Herlev, Hillerød og København. Det er dog ikke alle forløb, der udbydes på alle adresser.

Læs mere om SOSO H på deres hjemmeside 

Sidst opdateret den 15. juni 2021
Skrevet af Brøndby Kommune