Sådan arbejder vi

Læs mere om SSPs arbejde

Helhedsorienteret og koordineret tilgang 

I Brøndby Kommune er den kriminalpræventive indsats baseret på en helhedsorienteret, koordineret og sammenhængende tilgang. Det betyder blandt andet, at der skal være et tæt tværfagligt samarbejde. Samtidig skal indsatsen foregå tidligt – enten proaktivt, hvor vi ønsker at fremme en anden adfærd eller forstået som fra det øjeblik vi bliver opmærksomme på en problemstilling, som vi kan handle reaktivt på i SSP-samarbejdet.

Målene for indsatsen skal nås ved - også i SSP-samarbejdet - at lægge vægt på at arbejde ud fra børn og unges ressourcer, kompetencer og potentialer.

SSP-samarbejdet opererer under Retsplejelovens §115, der gør det muligt at dele oplysninger mellem de parter, der kan spille en rolle i konkrete kriminalpræventive indsatser for børn og unge. I Brøndby Kommune koordineres SSP-samarbejdet i SSP og Ungeenheden, der forvaltningsmæssigt er placeret i Børn, Kultur og Idræt.

Proaktive, reaktive og opsøgende indsatser

SSP-samarbejdet tager overordnet udgangspunkt i tre former for indsatser: 

De proaktive indsatser

Er henvendt alle kommunens skoleelever og fokuserer bredt på trivsel, tillid og social kapital, er primært samlet i et Socialt Pensum, der udarbejdes i samarbejde med skoler og SFOer. Det Sociale Pensum har en række læringsmål inden for emner som fællesskaber, konflikter, risikoadfærd m.m. Pensummet er pt under udarbejdelse og forventes præsenteret inden skolernes sommerferie 2022, hvor det ligeledes vil blive tilgængeligt her på siden.

De reaktive indsatser

Er henvendt børn og unge i situationer, hvor der er behov for en indsats. Dette kan både være en tidlig reaktiv indsats, hvor det skønnes, at der er behov for at sætte noget i gang for at undgå at en formodet situation udvikler sig, eller en reaktiv indsats, der planlægges og iværksættes i forbindelse med en allerede opstået situation.

Børne- og Familieafdelingen, socialpædagogiske medarbejdere, skoler, opsøgende medarbejdere koordinerer den relevante tværfaglige indsats, der skal iværksættes i SSP-netværkene og i øvrige relevante tværfaglige sammenhænge.

Det opsøgende arbejde

Ungeenheden står desuden for opsøgende arbejde på gadeplan. Det opsøgende arbejde er en mulighed for at gå pædagogisk og relationelt til unge eller grupper af unge, der ikke benytter sig at organisererede fritidstilbud, men muligvis bruger en del af deres tid på gaden. Formålet med det opsøgende arbejde er at skabe relationer og derigennem at kunne hjælpe de unge videre i noget, der er meningsfuldt for dem. Det kan eksempelvis være at hjælpe dem ind i en forening eller ud i fritidsjob. Den opsøgende indsats har desuden fokus på at øge borgernes oplevelse af tryghed.

SSP-samarbejdet er beskrevet nærmere i Brøndby Kommunes SSP-plan (PDF)

Der er en ny SSP-plan under udarbejdelse. Den forventes at være tilgængelig inden sommeren 2022.

Radikalisering

Ved bekymringer vedrørende ekstremisme og radikalisering, kan SSP-koordinatoren kontaktes. 

Hvorvidt og hvor meget, der er grund til at være bekymret, afhænger af en samlet og konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du er bekymret.

SSP-koordinator Katrine Reumert på tlf. 21278974 eller mail katre@brondby.dk

Sagsbehandler Dina Hvass på tlf. 4328 2481 eller mail dhv@brondby.dk

Læs mere om tegn på radikalisering og vores arbejde mod radikalisering i Brøndby Kommunes beredskabsplan. 

Brøndby Kommunes beredskabsplan (PDF)

Vi arbejder forebyggende mod antiradikalisering

For pårørende, forældre eller unge

SSP og Ungeenheden arbejder for øget trivsel og står også til rådighed for børn, unge og forældre, som har behov for at drøfte en udfordring, bekymring, løse en konflikt eller få et godt råd til en situation, som du ikke kan klare selv. 

Vi kan også yde råd og vejledning, og klæde dig på til at tage svære samtaler derhjemme. Det kan f.eks. være, hvis du har bekymring omkring en ung, det måske er lidt for nysgerrig omkring kriminelle handlinger eller er ved at blive rodet ud i noget kriminelt.

På hver skole i Brøndby er der desuden SSP-teams, som du kan tage fat i, de kan også hjælpe dig med at komme i kontakt med Ungeenhedens medarbejdere.

Kontakt SSP og Ungeenheden

Kontakt

SSP og Ungeenheden Brøndby

Fagchef for SSP og Ungenheden
Jens Ansbjerg

Telefon: 4328 2815 eller 2169 5930
Mail: jan@brondby.dk

Sidst opdateret den 17. december 2021
Skrevet af Brøndby Kommune