Skolefritidsordning (SFO)

Hver skole har én SFO tilknyttet for elever fra 0.-3. klasse samt ét klubtilbud, for elever fra 4.-7. klasse.

SFO og Klub 

Hver skole i Brøndby har en SFO og klub tilknyttet. 

Elever, som går i 0.- og til og med 3. klasse har mulighed for at gå i SFO. Der er fremmødekontrol i SFO og registreringen foregår via Aula-system. For elever mellem 4. - og 7. klasse er der mulighed for at gå i klub. I Klub registrerer elever sig i Aula-systemet ved ankomst, og når de går hjem. Registreringerne i Aula kan ses via Aula-app på mobiltelefonen og på forældreintra/Aula. 

I Brøndbyøster og Brøndbyvester er der også byggelegepladser, som er et integreret fritidstilbud i de pågældende bydeles SFO og Klub. 

Læs mere om SFO og klub

Åbningstider og lukkedage

Der er morgenåben på alle SFO'er fra kl. 6.30 til kl. 8.00, - dog på Brøndbyvester-Kroagervej fra kl. 6.15. Om eftermiddagen åbner SFO og Klub, når skoledagen er slut. Mandag til torsdag lukker de kl. 17.00 og fredag til kl. 16.30.

Derudover har Klub aftenåben og byggelegepladserne i weekenden. Se åbningstider og muligheden for at benytte tilbuddene på skolernes hjemmesider.

Når folkeskolerne har lukket i skoleferierne, har SFO åbent hele dagen. Man kan altid kontakte den enkelte SFO for at få nærmere oplysninger om åbningstider.

SFO er lukket fra og med den 24. december til og med den 1. januar. Endvidere er der altid lukket fredag efter Kristi Himmelfartsdag samt Grundlovsdag den 5. juni. SFO er også lukket de 3 hverdage i påskeugen. Disse 3 dage er også skolefridage.

Ind- og udmeldelse

Ind- og udmeldelse foregår via selvbetjeningssystemet digital pladsanvisning. 

Tilgå Digital Pladsanvisning for at ind- eller udmelde dit barn fra SFO eller Klub

Du kan kun benytte en computer til Digital Pladsanvisning - IKKE en tablet eller smartphone. Hvis ikke du selv har en computer, er det muligt at benytte én i Borgerservice eller på én af kommunens biblioteker.

Når du opskriver eller udmelder dit barn i Digital Pladsanvisning, er det vigtigt at du afventer en kvittering på skærmen, da dette er din dokumentation for at du har opskrevet eller udmeldt dit barn. Kvitteringen gemmes automatisk i postkassen i Digital Pladsanvisning.

Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til den 1. ellers den 15. i en måned.
Når barnet starter i børnehaveklasse, skal du indmelde dit barn i SFO via Digital Pladsanvisning med startdatoen den 1. maj.

Efter 3. klasse overføres barnet automatisk til skolens Klub og efter 7. klasse udmeldes barnet automatisk.

Økonomisk tilskud

Når du får en plads i en SFO, skal du selv betale en del af udgifterne til pladsen.

Ligger familiens samlede indtægt under en vis grænse, kan du eller I få et ekstra tilskud fra kommunen, så det bliver billigere eller helt gratis at have barnet i dagtilbud. Det kaldes et økonomisk fripladstilskud.

Der kan ikke søges fripladstilskud til private pasningsordninger

Se skalaen for friplads på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside

 

Fripladsskalaens indtægtsgrænser forhøjes med et bestemt beløb:

  • for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første og
  • når den forælder, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet er enlig forsørger

Du skal søge digitalt om økonomisk fripladstilskud og bruge selvbetjeningen 'Ansøg om friplads i dagtilbud'. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

De nyeste regler trådte i kraft 1. januar 2016 og det betyder at tilskuddet automatisk reguleres, hvis SKAT kan se, at husstandsindkomsten ændrer sig op eller ned med et bestemt beløb om måneden. Du har fortsat oplysningspligt, når der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus o. lign.

Kontakt

Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen

Brøndby Rådhus
Park Allé 160
2605 Brøndby

Tlf. 43 28 28 28

born@brondby.dk

Åbningstider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 13.00
Torsdag: Kl. 13.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Telefontider

Mandag - onsdag: Kl. 09.00 - 14.30
Torsdag: Kl. 09.00 - 17.30
Fredag: Kl. 09.00 - 12.00

Undgå lang ventetid i telefonen 

Sidst opdateret den 18. august 2022
Skrevet af Brøndby Kommune