Skolefritidsordning (SFO)

Hver skole har én SFO tilknyttet for elever fra 0.-3. klasse samt ét klubtilbud, for elever fra 4.-7. klasse.